KORKUSHKO, O. V. .; ANTONIUK-SHCHEGLOVA, . I. A.; NASKALOVA, S. S. .; BONDARENKO, O. V. .; HRYB, . O. M. .; SHATYLO, V. B. .; KOSHEL, N. M. . Endotheliumprotectiv and antihypoxic properties of quercetin in elderly patients with metabolic syndrome. Zaporozhye Medical Journal, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 195–201, 2021. DOI: 10.14739/2310-1210.2021.2.228707. Disponível em: http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/228707. Acesso em: 20 jul. 2024.