Shmatenko, O. P., L. L. Davtian, T. V. Prykhodko, O. F. Kuchmistova, Tarasenko V. О., Коziko N. O., D. V. Voronenko, and V. V. Osodlo. 2022. “Current Aspects of the Wound Process Treatment Using Dressings (bandages)”. Zaporozhye мedical Journal 24 (5):599-606. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.5.252474.