Shmatenko, O. P., Davtian, L. L., Prykhodko, T. V., Kuchmistova, O. F. ., Tarasenko V. О., Коziko N. O., Voronenko, D. V. and Osodlo, V. V. (2022) “Current aspects of the wound process treatment using dressings (bandages)”, Zaporozhye мedical journal, 24(5), pp. 599–606. doi: 10.14739/2310-1210.2022.5.252474.