[1]
S. M. Zavhorodnii, M. B. Danyliuk, M. A. Kubrak, and M. F. Shchurov, “Gastric schwannoma (a case report)”, Zaporozhye Medical Journal, vol. 22, no. 6, Dec. 2020.