Korkushko, O. V., I. A. Antoniuk-Shcheglova, S. S. Naskalova, O. V. Bondarenko, O. M. Hryb, V. B. Shatylo, and N. M. Koshel. “Endotheliumprotectiv and Antihypoxic Properties of Quercetin in Elderly Patients With Metabolic Syndrome”. Zaporozhye Medical Journal 23, no. 2 (April 16, 2021): 195–201. Accessed July 20, 2024. http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/228707.