Отправка материалов

Для отправки материала вам нужно Войти в систему или Зарегистрироваться.

Контрольный список подготовки материала к отправке

В качестве одного из этапов процесса отправки авторы должны проверить соответствие их материала всем следующим пунктам, материалы могут быть возвращены авторам, если они не соответствуют этим требованиям.
 • ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  м. Запоріжжя                                                                                        _____ _________ 202__ р.

  Запорізький державний медичний університет, як засновник та видавець журналів «Запорожскиймедицинскийжурнал»,   «Патологія»  та  «Актуальні  питання  фармацевтичної  і медичної науки та практики»(далі – «Видавець»)в особі ректора ЗДМУ професора Ю.М.Колесника, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и)

  ______________________________________________________________________________________________________                (Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)

  (далі – «Автор», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір (майнове виключне право, про наступне:

  1. Автор(и) безоплатно надають Видавцю виключну ліцензію на друк та використання письмового твору (далі «Стаття»)

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  в тому числі права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами у будь-якій формі і будь-якими способами.

  2.З моменту підписання цього договору (за умови прийняття Статті «до друку» Видавцеві належить право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на іншу мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладому будь-якому вигляді та форматі на різних носіях інформації і будь-якими способами.

  3.Ліцензія на використання Статті надається Видавцю на весь термін дії авторського права на зазначену вище Статтю і має силу на території всіх країн світу.

  4.Виконавець набуває право субліцензувати права, отримані за цим Договором, іншим установам та особам.

  5.Всі копії статті, як паперові, так і електронні (включаючи CD, DVD та інші електронні засоби масової інформації, Інтернет і інші мережі передачі даних і бази даних), мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

  6.У разі, якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку протягом 18 місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Автору.

  7.Видавець підтверджує збереження за Авторомнаступних прав:

  - авторське немайнове право згідно з чинним законодавством України;

  - патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методи, описані у Статті;

  - права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання або колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

  - права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

  8.Автор гарантує, що Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікаціюне передавались іншим Видавництвам.

  9.Автор гарантує, що Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй Статті, що охороняється авторським правом.

  10.Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей. Автор гарантує відсутність конфлікту інтересів.

  11.Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис, що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає. Листування щодо відхилення статті редколегією Журналу не підтримує.Видавець не несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.

   

  12.Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та укладається на термін чинності авторського права на Статтю. Відносини, що неврегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

   

  13.Автори виключно для цілей виконання даного договору надають для внутрішнього користування Видавця згоду на обробку та використання зазначених у цьому Договорі персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору.

  14. Всі доповнення, додатки, акти складаються Сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

  15.Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, тексти яких автентичні, по одному для кожної зі сторін.

  Підписи Сторін:

  Автор

  П.І.Б. ________________________________

   

  _____________________________________

  Адреса: ______________________________

  ____________________________________

   

  Тел. ____________ E-mail: ________________

  Підпис _____________ ___________________

   

  ___________________ ____________________

  __________________ ____________________

  Видавець

  Запорізький державний медичний університет

  пр. Маяковського, 26, 69035, м. Запоріжжя

  E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

   

  Ректор Запорізького державного медичного університету, професор

  Ю.М. Колесник

   

  Підпис _______________

   

 • Conflict of Interest Disclosure Form

  It is the policy of the Zaporozhye medical journal  to ensure balance, independence, objectivity, and

  scientific rigor in the Journal. All authors are expected to disclose to the readers any real or apparent

  conflict(s) of interest that may have a direct bearing on the subject matter of the article. This pertains

  to relationships with pharmaceutical companies, biomedical device manufacturers or other

  corporations whose products or services may be related to the subject matter of the article or who

  have sponsored the study.

  The intent of the policy is not to prevent authors with a potential conflict of interest from

  publication. It is merely intended that any potential conflict should be identified openly so that the

  readers may form their own judgements about the article with the full disclosure of the facts. It is for

  the readers to determine whether the authors’ outside interest may reflect a possible bias in either

  the exposition or the conclusions presented.

  The corresponding author will complete and submit this form, along with his or her submission, to

  the responsible Editor on behalf of all authors listed below.

  Article Title   …………………………………………………………………..…..

     …………………………………………………………………..…..

  Authors    ………………………………………………………………..……..

  Please note that a conflict of interest statement is published with each paper.

  I certify that there is no actual or potential conflict of interest in relation to this article. If any

  conflict exists, please define hereafter:

  Conflict (if none, “None” or describe financial interest/arrangement with one or more organizations

  that could be perceived as a real or apparent conflict of interest in the context of the subject of this

  article):

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………….

  Name    ………………………………………………………………..……..

  Signature …………………………………   Date   ……………………

  Please scan the completed and signed form and then submit it as an electronic  file along

  with your manuscript. No manuscripts will be accepted for review without this form.

 • Authorship Criteria and Contributions and Authorship Form. Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content. One or more authors should take responsibility for the integrity of the work as a whole, from inception to published article. Authorship credit should be based only on (1) substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data; and (2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and (3) final approval of the version to be published.  

  The authors also must certify that the manuscript represents valid work and that neither this manuscript nor one with substantially similar content under their authorship has been published or is being considered for publication elsewhere. Authors of manuscripts reporting original data or systematic reviews must provide an access to data statement from at least one named author, often the corresponding author If requested, authors should be prepared to provide the data and must cooperate fully in obtaining and providing the data on which the manuscript is based for examination by the editors or their assignees.

  Role of the Corresponding Author. The corresponding author (or coauthor designee) will serve on behalf of all coauthors as the primary correspondent with the editorial office during the submission and review process. If the manuscript is accepted, the corresponding author will review an edited typescript and proof, make decisions regarding release of information in the manuscript to the news media, federal agencies, or both, and will be identified as the corresponding author in the published article. The corresponding author is responsible for ensuring that the Acknowledgment section of the manuscript is complete. “Acknowledgment” is the general term for the list of contributions, disclosures, credits, and other information included at the end of the text of a manuscript but before the references. The corresponding author is responsible for ensuring that the conflict of interest disclosures reported in the Acknowledgment section of the manuscript are accurate, up-to-date, and consistent with the information provided for each author. The corresponding author must sign the Authorship Form confirming that all persons who have contributed substantially are identified as authors and that written permission from each author has been obtained.

  Conflicts of Interest. All authors must make a formal statement indicating any potential conflict of interest that might constitute an embarrassment to any of the authors if it were not to be declared and were to emerge after publication. Such conflicts might include, but are not limited to, shareholding in or receipt of a grant or consultancy fee from a company whose product features in the submitted manuscript or which manufactures a competing product.

  Authors must state all possible conflicts of interest in the manuscript, including financial, consultant, institutional and other relationships that might lead to bias or a conflict of interest. If there is no conflict of interest, this should also be explicitly stated as none declared. All sources of funding should be acknowledged in the manuscript. All relevant conflicts of interest and sources of funding should be included on the title page of the manuscript with the heading “Conflicts of Interest and Source of Funding:”. For example:

  Conflicts of Interest and Source of Funding: A has received honoraria from Company Z. B is currently receiving a grant (#12345) from Organization Y, and is on the speaker’s bureau for Organization X – the CME organizers for Company A. For the remaining authors none were declared.

  In addition, each author must complete and submit the journal’s copyright transfer agreement, which includes a section on the disclosure of potential conflicts of interest based on the recommendations of the International Committee of Medical Journal Editors, “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (www.icmje.org/update.html).

  Ethical Approval of Studies and Informed Consent. For all manuscripts reporting data from studies involving human participants or animals, formal review and approval, or formal review and waiver, by an appropriate institutional review board or ethics committee is required and should be described in the Methods section.  For those investigators who do not have formal ethics review committees, the principles outlined in the Declaration of Helsinki should be followed. For investigations of humans, state in the Methods section the manner in which informed written consent was obtained from the study participants. Editors may request that authors provide documentation of the formal review and recommendation from the institutional review board or ethics committee responsible for oversight of the study.

  Patient consent. Patients have a right to privacy that should not be infringed without informed consent. Identifying details (written or photographic) should be omitted if they are not essential, but patient data should never be altered or falsified in an attempt to attain anonymity. Complete anonymity is difficult to achieve, and a consent form should be obtained if there is any doubt. For example, masking the eye region in photographs of patients is inadequate protection of anonymity. When informed consent has been obtained it should be indicated in the published article.

   

 • Авторская декларация об оригинальности статьи и отсутствии плагиата

   

  Я (мы), _______________________________, подтверждаю, что поданный мною (нами) научный труд ____________________________________________________________________________________________________ оригинальный, не является копией любой другой работы, не был раньше опубликован и не содержит плагиата. При использовании работ и/или слов других авторов, это соответствующим образом процитировано или обозначено в ссылках.

  Автор (авторы) несут ответственность за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности и объектов авторского права в полном объеме, согласно действующего законодательства.

   

  "___" ___________ 201_ г.   Подпись (подписи)

Руководство для авторов

1. Политика журнала

1.1. Отрасль и проблематика

«Запорожский медицинский журнал» является независимым научно-практическим изданием, цель которого – содействовать развитию фундаментальных и клинических исследований в области медицины и фармации, а также обмену научно-практическим опытом. Журнал публикует оригинальные исследования, аналитические обзоры по современным проблемам медицины и фармации, современные международные консенсусы по диагностике и лечению, современные концепции/технологии диагностики и лечения, клинические случаи.

Не принимаются к публикации:

- ранее опубликованные или переданные в другие издания статьи;

- статьи, которые потеряли актуальность или выполнены устаревшими методами;

- статьи, посвященные вопросам организации здравоохранения, медицинской статистике, образованию;

- статьи по математическому моделированию патологических процессов;

- учебно-методические статьи.

 

1.2. Этика

Журнал придерживается этических принципов COPE (COPE: www.publicationethics.org/resources/flowcharts), а также рекомендаций, прописанных в «Единых требованиях к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы: написание и редактирование биомедицинских публикаций», утвержденных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (ICMJE.org) http://icmje.org/recommendations/browse/.

1.3. Достоверность данных

Описание каждого исследования должно содержать количество образцов, пациентов или животных, включенных в исследование, а также количество повторных обследований, экспериментов в динамике исследования.

Репликационные измерения на одном образце не считаются независимыми исследованиями, их результаты должны быть усреднены к одному значению перед статистическим анализом. Информация о количестве технических репликаций должна быть включена в раздел «Методы».

Предпочтение отдается рандомизированным контролируемым исследованиям, при этом допускаются когортные исследования, сиюминутные исследования и исследования «случай-контроль».

С целью подтверждения достоверности использованных данных:

1.3.1. Авторы должны предоставить сведения относительно дизайна исследования, а именно: количество наблюдений, критерии разделения на группы, критерии включения в исследование и исключения из него. Количество наблюдений в группах должно быть достаточным для проведения корректного статистического анализа.

1.3.2. Статистическая обработка данных исследования должна проводиться с применением лицензированного программного обеспечения, номер лицензии и программный пакет указываются в разделе «Материалы и методы».

1.3.3. Статистические данные должны быть проверены на соответствие нормальному закону распределения, по результатам этой проверки обосновывается решение о форме представления данных и методов их обработки. Для данных, распределенных по нормальному закону, используются параметрические методы, для всех остальных – непараметрические методы.

1.3.4. Выбранную форму представления данных и примененные методы статистической обработки необходимо кратко описать в разделе «Материалы и методы».

 

1.4. Количественные результаты

Полученные количественные результаты должны быть достаточно детализированными и иметь статистическую оценку достоверности, включая, если это необходимо, исходные данные или первичные измерения.

1.5. Подача рукописи

Регистрация

Рукописи оригинальных статей, обзоров литературы или клинических случаев должны быть загружены в электронном виде через сайт журнала ответственным автором (автором, который общается с редакцией). Для загрузки необходимо подать файлы:

• рукопись (не файл PDF);

• сопроводительное письмо с указанием таких утверждений:

- рукопись или ее часть не были ранее опубликованы, а также в настоящее время они не рассматриваются для публикации любым другим журналом;

- ответственный автор, подающий рукопись, подтверждает, что соавтор (ы) читали рукопись и согласовали ее подачу в «Запорожский медицинский журнал»;

- авторы передают авторское право на свои рукописи «Запорожскому медицинскому журналу» для публикации.

     При наличии соавторов необходимо четко прописать вклад каждого из авторов в выполнение исследований, публикуемых в статье.

1.6. Процесс рассмотрения

После подачи каждая рукопись проверяется редакцией на соблюдение инструкции для авторов. Следующий этап – проверка на плагиат. При условии успешного прохождения первых двух этапов, рукопись анонимно передается на рецензию двум рецензентам. Рецензенты оценивают общее качество статьи, соответствие этическим принципам, новизну полученных результатов, соответствие процитированной литературы заявленной теме.  Редакционное решение по рукописям, которые прошли полный обзор и получили положительные рецензии, принимается, как правило, в течение 4–5 недель после получения рукописи.

2. Требования к статьям

 Рукописи могут быть представлены как оригинальные статьи, предложенные авторами современные концепции/технологии диагностики и лечения, современные международные консенсусы по диагностике и лечению, обзоры литературы или клинические случаи.

2.1.Формат рукописи – А4, шрифт Times New Roman – 14 пунктов, через полтора интервала; ширина полей: левого, верхнего и нижнего – по 2 см, правого – 1 см. На странице текста не более 30 строк.

2.2. Структура оригинальных статей:

• «Шапка» статьи

- индекс УДК,

- название статьи (не более 150 символов), написанное без применения аббревиатур (кроме общепринятых, таких как ДНК, РНК, АТФ) на украинском, русском и английском языках; название статьи должно соответствовать цели и выводам;

- инициалы и фамилия автора (авторов);

- полное название учреждения, где выполнена работа, город, страна (в случае, если авторы из разных учреждений, фамилия автора и название его учреждения обозначаются цифрами 1, 2, 3);

- вклад каждого автора обозначается буквами A, B, C, D, Е, F, где A – концепция и дизайн исследования; B – сбор данных; C – анализ и интерпретация данных; D – написание статьи; E – редактирование статьи; F – окончательное утверждение статьи (A – research concept and design; B – collection and/or assembly of data; C – data analysis and interpretation; D – writing the article; E – critical revision of the article; F – final approval of the article)

• Англоязычные эквиваленты ключевых слов к научной публикации должны отвечать названиям дескрипторов тезауруса МESH (Medical Subject Headings), который является основой лингвистического обеспечения автоматизированных библиотечно-информационных систем.

• Резюме. Три коротких резюме на украинском, английском и русском языках. Объем каждого резюме – 250 (мин)–300 слов. Структура резюме аналогична структуре основного текста статьи: Цель, Материалы и Методы, Результаты, Выводы. Для обзорных статей, статей с описаниями клинических наблюдений резюме может быть менее структурированным.

 

СТРУКТУРА ОРИГИНАЛЬНОЙ СТАТЬИ

Оригинальное исследование должно быть выполнено с применением современных методов и методик, иметь статистическую обработку количественных данных и новые полученные результаты.

• Вступление составляет 5–10 % объема статьи; отражает актуальность конкретного исследования, изученные и неизученные аспекты проблемы, или противоречивые, или недостаточно решенные вопросы, которые обосновывают актуальность и цель статьи.

Во вступлении (и статье в целом) должны быть ссылки на труды исследователей этой проблемы, опубликованные за последние 5 лет в журналах, индексируемых в Web of Science или Scopus (но не на второстепенные источники). Нежелательно приводить ссылки на 5–10 авторов подряд, а также на работы, которые не имеют прямого отношения к рассматриваемой проблеме). При ссылках на обзоры необходимо указывать «Из литературных обзоров, опубликованных такими-то авторами, известно, что ...». Цитируемые источники должны легко открываться в поисковой системе Google, поэтому для каждого литературного источника необходимо приводить идентификатор DOI или для некоторых отечественных источников – ссылку на http.

• ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ должна соответствовать названию статьи, полученным результатам и выводам.

• МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Раздел содержит лаконично изложенную, полную информацию об объектах исследования и использованных методах исследования.

• Подраздел СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ (ETHICAL APPROVAL)

 - В экспериментальных исследованиях обязательно предоставляются сведения об этических условиях содержания животных, проведения на них экспериментов и их эвтаназии (которые должны соответствовать Директиве 2010/63/ЕС по защите животных Европейского Парламента или принципам Хельсинской Декларации), а также вид, линия, пол, возраст или масса животных и принципы распределения их в сравниваемые группы. Приводятся данные о методике экспериментального воспроизведения патологического процесса или болезни, какие при этом используются анестетики или анальгетики, их дозы, способ применения и частота введения. Также детально приводятся данные об эвтаназии животных.

При работе с пациентами или больными обязательно приводятся данные о том, в каких заведениях проводился набор больных, принципах их отбора для исследования, критерии включения и исключения, принципы распределения в сравниваемые группы наблюдений, наличие информированного согласия, количество, пол и возраст пациентов, а также информация о том, в каких лабораториях/заведениях проводилось клиническое и лабораторно-инструментальное обследование больных.

В подразделе МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ лаконично, но в полном объеме описываются стандартные методы и методики исследования со ссылками на соответствующие источники, подробно излагаются новые и нестандартные методы. Приводятся названия (марки) приборов/аппаратов (и их производителей), на которых выполнены исследования, а также методики, которые использовались для окраски микропрепаратов, использованные антитела (с клонами и производителями) в иммуногистохимических исследованиях и методики молекулярно-генетических исследований. Описываются изучаемые лабораторные параметры и измеряемые на лабораторном/медицинском оборудовании величины, а также интервалы и принципы их градации в соответствии со степенью тяжести процесса, уровня экспрессии и др. Описываются реактивы, используемые при проведении исследования.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Количество наблюдений в группах сравнения должно быть достаточным для проведения корректного статистического анализа. Репликационные измерения в одном образце не считаются независимыми исследованиями, их результаты должны быть усреднены к одному значению перед статистическим анализом. Информация о количестве технических репликаций (измерений в одном образце) должна быть включена в методы исследования. Обязательно указывается ссылка на лицензионный пакет программы, с помощью которого выполнена статистическая обработка данных.

• Раздел РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ составляет 70–80 % статьи. В этом разделе излагаются клинические, экспериментальные или морфологические фактические данные, соответствующие цели исследования, а также их количественные параметры и степень достоверности. Ранее полученные и опубликованные данные не повторяются, должны быть только ссылки на них. Используются термины, принятые в международных клинических классификациях (ВОЗ, МКБ-Х, международного консенсуса и рекомендациях), международных химических, анатомо-гистологических и патологоанатомических классификациях, физические величины и единицы приводятся в системе SI, химические названия и формулы соединений приводятся в соответствии с международными названиями (торговые патентованные марки и названия не указываются). Результаты иллюстрируются цветными графиками, диаграммами, фотографиями, рисунками; таблицы применяются только в исключительных случаях. Весь иллюстративный материал описывается и интерпретируется в тексте.

• ТРЕБОВАНИЯ К ИЛЛЮСТРАТИВНОМУ МАТЕРИАЛУ

Весь иллюстративный материал описывается, интерпретируется и размещается в тексте работы.

К иллюстрациям относятся микрофотографии, фотографии, графики, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы. Иллюстрации должны иметь название, которое размещают после номера иллюстрации. При необходимости иллюстрации дополняют объяснительными данными (текст под рисунком).

Иллюстрации обязательно подаются в электронном виде отдельными файлами. В названии файла должны быть указаны фамилия автора и номер рисунка (например, Author_Fig_1a.tif). Подписи к рисункам подаются в формате .doc отдельным файлом. Нумерация подписей и рисунков должна совпадать.

Микрофотографии должны быть оригинальными, без выборочного удаления, введения или дополнения каких-то деталей, включая фон. Микрофотографии обязательно должны содержать линейку масштаба, которая представляет заданную длину на рисунке (например, 5 мкм).

Цветные микрофотографии, фотографии и рисунки предоставляются в электронном виде отдельными файлами в формате JPEG или TIFF разрешением 300–600 dpi (цветная модель CMYK), без редактирования в Adobe Photoshop. При сохранении в формате JPEG используйте максимальное качество (уровень 12).

Принимаются также полутоновые микрофотографии и фотографии в оттенках серого в формате JPEG или TIFF разрешением 300 dpi (цветная модель GrayScale – 256 градаций серого).

Рисунки и схемы подаются отдельными файлами форматов TIFF, WMF, AI, EPS или PDF разрешением 600 dpi (цветная модель B&W-битный формат).

Ширина оригиналов должна составлять 9, 14 или 17 см. Разрешение изображения, количество пикселей и размер для печати связаны между собой математически: Пиксели = Разрешение (DPI) × Размер печати (в дюймах);

Разрешение – 300 DPI для полутоновых изображений и микрофотографий; 600 DPI для комбинированной графики (фото + текст) и рисунков. 72 пункта на один дюйм.

Размещение иллюстрации
на странице

Ширина
иллюстрации

Пиксели

300 dpi

Пиксели

600 dpi

Одна колонка

90 мм (255 pt)

1063

2126

Две колонки

140 мм (397 pt)

1654

3037

Полная страница

170 мм (482 pt)

2008

4016

Графики и схемы подаются отдельными файлами форматов XLS, EPS, AI или PDF. Графики в тексте статьи должны иметь названия осей с указанием единиц измерения, легенды, доверительные интервалы, обозначения уровня статистической достоверности и различий между группами (на языке статьи).

Надписи на иллюстрациях и графиках должны иметь размер не менее 7 pt для обычного текста и не менее 6 pt для символов индекса и верхнего индекса. Меньшие надписи дадут текст, который вряд ли будет разборчивым. Все релевантные детали на иллюстрациях, отметки (квадраты, треугольники, круги и т. д.) и ключи к диаграмме (объяснение использованных символов) должны быть заметными.

Таблицы (не более трех) в тексте статьи должны содержать краткое название без аббревиатур. В подзаголовках колонок и строк, где это необходимо, указываются метод и единицы измерения.

Все замечания и пояснительные надписи следует помещать не в заголовках, а в подписях под таблицами и графиками. Для обозначения достоверности различий под таблицами и графиками следует использовать символы * # † ‡ § | ¶, объясняя их значение в подписи.

 

• ГЛАВА «ОБСУЖДЕНИЕ». Обсуждение полученных результатов должно раскрывать рассматриваемую в статье проблему, а не просто сравнивать результаты с данными других авторов. Сравнение своих данных с литературными должно разъяснять значение полученных новых результатов для решения проблемы или перспективы ее развития, а наличие противоречий – завершаться предложением путей решения малоизученных вопросов (в оптимальном варианте в виде своей иллюстрированной гипотезы или в виде модифицированной гипотезы других авторов).

• ВЫВОДЫ должны быть пронумерованными, достоверными и основанными на результатах проведенных авторами исследований, выполненных адекватными методиками на достаточном материале.

• ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ – последний абзац статьи, содержит краткое изложение дальнейших перспектив исследования или его практического применения.

• ФИНАНСИРОВАНИЕ – содержит информацию об источниках финансирования проведенных исследований с указанием темы запланированной инициативной НИР заведения (с номером госрегистрации), с указанием темы запланированной госбюджетной НИР заведения, которая финансируется МЗ Украины (с номером госрегистрации) или указанием № гранта, на средства которого выполнена работа.

БЛАГОДАРНОСТИ – выражаются сотрудникам, которые не являются соавторами статьи, но участвовали в выполнении ее некоторых разделов. Журнал придерживается принципов авторства, изложенных в COPE и ICMJE.

• КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

Все авторы должны указать любой потенциальный конфликт интересов, если он имел место (доля в акциях, получение вознаграждения или платы за консультацию от компании, о продукции которой идет речь в данной статье или которая производит конкурирующую продукцию). Если ни один из авторов не имеет конфликта интересов, следует отметить следующее: "Конфликт интересов: отсутствует".

• СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ.

В конце статьи на украинском, русском и английском языках прилагаются сведения об авторах: фамилия, имя и отчество (полностью), ученое звание, ученая степень, место работы, должность, номер ORCID, адрес электронной почты, адрес для переписки и номер телефона.

• СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы (в двух вариантах) должен содержать труды за последние 5 лет. В оригинальных статьях цитируют не менее 15 источников, в обзорах – не менее 30. Цитируемые литературные источники должны легко открываться в поисковой системе Google, поэтому для каждого литературного источника необходимо приводить индекс DOI или для некоторых отечественных источников – ссылку на http. Эти индексы есть в исходных данных каждой зарубежной или отечественной статьи. Рекомендуется ссылаться на источники из ведущих отраслевых журналов, индексируемых международными наукометрическими базами, например Web of Science или Scopus. На каждую работу в списке литературы должна быть ссылка в тексте рукописи. Литература в списке размещается согласно порядку ссылок на нее в тексте статьи, которые подают в квадратных скобках, или по алфавиту.

треугольники, круги и т. д.) и ключи к диаграмме (объяснение использованных символов) должны быть заметными.

Таблицы (не более трех) в тексте статьи должны содержать краткое название без аббревиатур. В подзаголовках колонок и строк, где это необходимо, указываются метод и единицы измерения.

Все замечания и пояснительные надписи следует помещать не в заголовках, а в подписях под таблицами и графиками. Для обозначения достоверности различий под таблицами и графиками следует использовать символы * # † ‡ § | ¶, объясняя их значение в подписи.

 

• ГЛАВА «ОБСУЖДЕНИЕ». Обсуждение полученных результатов должно раскрывать рассматриваемую в статье проблему, а не просто сравнивать результаты с данными других авторов. Сравнение своих данных с литературными должно разъяснять значение полученных новых результатов для решения проблемы или перспективы ее развития, а наличие противоречий – завершаться предложением путей решения малоизученных вопросов (в оптимальном варианте в виде своей иллюстрированной гипотезы или в виде модифицированной гипотезы других авторов).

• ВЫВОДЫ должны быть пронумерованными, достоверными и основанными на результатах проведенных авторами исследований, выполненных адекватными методиками на достаточном материале.

• ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ – последний абзац статьи, содержит краткое изложение дальнейших перспектив исследования или его практического применения.

• ФИНАНСИРОВАНИЕ – содержит информацию об источниках финансирования проведенных исследований с указанием темы запланированной инициативной НИР заведения (с номером госрегистрации), с указанием темы запланированной госбюджетной НИР заведения, которая финансируется МЗ Украины (с номером госрегистрации) или указанием № гранта, на средства которого выполнена работа.

БЛАГОДАРНОСТИ – выражаются сотрудникам, которые не являются соавторами статьи, но участвовали в выполнении ее некоторых разделов. Журнал придерживается принципов авторства, изложенных в COPE и ICMJE.

• КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

Все авторы должны указать любой потенциальный конфликт интересов, если он имел место (доля в акциях, получение вознаграждения или платы за консультацию от компании, о продукции которой идет речь в данной статье или которая производит конкурирующую продукцию). Если ни один из авторов не имеет конфликта интересов, следует отметить следующее: "Конфликт интересов: отсутствует".

• СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ.

В конце статьи на украинском, русском и английском языках прилагаются сведения об авторах: фамилия, имя и отчество (полностью), ученое звание, ученая степень, место работы, должность, номер ORCID, адрес электронной почты, адрес для переписки и номер телефона.

• СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы (в двух вариантах) должен содержать труды за последние 5 лет. В оригинальных статьях цитируют не менее 15 источников, в обзорах – не менее 30. Цитируемые литературные источники должны легко открываться в поисковой системе Google, поэтому для каждого литературного источника необходимо приводить индекс DOI или для некоторых отечественных источников – ссылку на http. Эти индексы есть в исходных данных каждой зарубежной или отечественной статьи. Рекомендуется ссылаться на источники из ведущих отраслевых журналов, индексируемых международными наукометрическими базами, например Web of Science или Scopus. На каждую работу в списке литературы должна быть ссылка в тексте рукописи. Литература в списке размещается согласно порядку ссылок на нее в тексте статьи, которые подают в квадратных скобках, или по алфавиту. Первый вариант оформляется обычным способом, согласно ДСТУ 3008:2015, который используется в диссертационных работах. Второй вариант предназначен для анализа статьи в международных наукометрических базах данных, он полностью повторяет первый, но транслитерирован латиницей в стиле АРА.

Обратите внимание: подготовить правильный список литературы по требованиям АРА вам поможет интернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. После того, как вы введете все метаданные в предложенную форму, система сама сгенерирует вам правильную запись в список литературы. Вам останется только скопировать и вставить в свою статью.

 ОСОБЕННОСТИ ОБЗОРА ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал публикует обзорные статьи по актуальным проблемам фундаментальной и клинической медицины, основанные на глубоком анализе литературы за последние 5 лет. Обзорная статья и ее аннотации не предусматривают рубрикацию на цель, материалы и методы, результаты исследования, выводы, присущие оригинальным статьям. Статья излагается в свободном стиле, она должна раскрыть суть проблемы, ее решенные и нерешенные аспекты. Очень желательны цветные схемы. Обязательно должно быть заключение и перспективные пути решения данной проблемы. В списке литературы цитируется более 30 литературных источников.

 

ОСОБЕННОСТИ СТАТЕЙ РУБРИКИ «СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ/ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»

Статья может быть посвящена изложению современной, предложенной авторами технологии/методики диагностики или авторской концепции/технологии лечения. Структура такой статьи аналогична оригинальному исследованию и отличается тремя особенностями. Во введении излагаются углубленный анализ современного состояния диагностики или лечения и их нерешенные аспекты; в результатах исследования излагаются авторская концепция, технология, методика и количественный и статистический анализ их результатов; в обсуждении, в сопоставлении с данными других исследователей обосновываются преимущества авторской концепции/технологии/методики и излагаются их ограничения (без рекламной самооценки предложенных новаций).

 

ОСОБЕННОСТИ СТАТЕЙ РУБРИК «ВРАЧУ-ПРАКТИКУ», «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»

В рубрике «Врачу-практику» журнал публикует статьи, посвященные изложению современных международных консенсусов по диагностике и лечению, новых международных классификаций болезней, а также клинические наблюдения редких болезней.

Структура статей по преподаванию современных международных консенсусов и международных классификаций болезней аналогична обзорным статьям. Если автор не входит в международную группу экспертов-разработчиков консенсуса или классификации, в таких случаях необходимо согласие главы международной группы экспертов на публикацию (иногда – перепубликацию перевода статьи) такого материала в журнале.

Статья о клиническом наблюдении направлена на ознакомление практикующих специалистов с редкими заболеваниями, особенностями их проявлений, диагностики и лечения. Структура такой статьи аналогична оригинальному исследованию и отличается тремя особенностями. Во введении приводятся статистические данные о частоте редкой патологии, а также описанные другими авторами особенности их проявлений, диагностики и лечения. В результатах исследования излагаются собственные наблюдения редкой патологии с ее клинико-лабораторной или патоморфологической характеристикой, приводится главный иллюстративный материал (томограмма, УЗИ-изображение, макро- микрофотографии и т. д.). В обсуждении акцентируется внимание на главных дифференциально-диагностических признаках описанной редкой патологии или дискутируются особенности ее лечения.

 

ОСОБЕННОСТИ СТАТЕЙ РУБРИКИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ». Структура такой статьи аналогична оригинальному исследованию.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для публикации статьи в редакцию журнала направляются:

 • • сопроводительное письмо руководителя на бланке учреждения или письмо руководителя, заверенное круглой печатью учреждения;
 • • экспертное заключение, позволяющее открытую публикацию;
 • • лицензионный договор на использование произведения;
 • • печатный экземпляр статьи с грифом «для печати» на титульном листе, подписанный всеми авторами. Своими подписями авторы гарантируют, что экспериментальные и клинические исследования были выполнены в соответствии с международными этическими нормами, а также предоставляют редакции право на публикацию статьи в журнале, размещение на сайте журнала и других реферативных источниках. Если в статье использованы материалы, которые являются интеллектуальной собственностью нескольких организаций и ранее не публиковавшиеся, автор должен получить разрешение на их публикацию от каждой из этих организаций и направить его вместе со статьей.

Отметки

1. Файл с текстом статьи (author_art.doc, где author – фамилия автора для переписки).

2. Отдельные файлы с каждым рисунком (author_figl.jpeg или author_figl.tiff).

Публикация материалов платная. Оплата осуществляется после положительного рецензирования статей и одобрения их к печати редакционной коллегией, о чем автора информирует редакция журнала.

 

4. Рецензирование

Научные статьи анонимно рецензируются опытными специалистами – членами редколлегии журнала, его редакционного совета или привлеченными специалистами из других стран. Рецензенты оценивают актуальность, современный методический уровень, достоверность и научную новизну результатов статьи, а также соответствие ее оформления требованиям редакции. Если рецензент рекомендует исправить или доработать статью, редакция направляет автору анонимный текст рецензии для внесения в работу соответствующих изменений. Датой поступления статьи в журнал считается день получения редакцией окончательного варианта текста. Редакционная коллегия оставляет за собой право редакционной правки статьи, не искажает ее содержания. Окончательное решение о публикации статьи и ее сроках принимает редакционная коллегия, о чем автора информирует редакция журнала. Статьи, не принятые к публикации,  не принимаются повторно к рассмотрению. 

Оригиналы статей и рецензий хранятся в редакции в течение 1 года.

 

Адрес редакции научно-практических журналов ЗГМУ «Запорожский медицинский журнал», «Патологія», «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»

 

Запорожский государственный медицинский университет

пр. Маяковского, 26.

г. Запорожье,

Украина, 69035

 1. E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua, izdatotdel@ukr.net

Заявление о конфиденциальности

Имена и электронные адреса, указанные пользователями сайта этого журнала, будут использованы исключительно для выполнения внутренних технических задач этого журала; они не будут публиковаться или передаваться посторонним лицам.