Головний редактор

Колесник Ю. М., заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, в. о. ректора, професор кафедри патологічної фізіології, Запорізький державний мeдико-фармацевтичний університет

Researcher ID: C-3923-2014,

Author ID: 56397983500,

ScopusAuthor ID: 7003752818,

ScopusAuthor ID: 7003798666,

ORCID iD: 0000-0002-1556-5085.

 

Профілі:

https://www.researchgate.net/profile/Yurij_Kolesnyk

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_7-CjswAAAAJ&hl=uk