Про журнал

Запорізький медичний журнал

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина і фармація
Видається Запорізьким державним медичним університетом з 1999 року.

ISSN: 2306-4145
ISSN (online): 2310-1210

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25086-15026ПР від 31.12.2021 р.
Передплатний індекс: 90253
Періодичність: 6 разів на рік.

 Лицензия Creative Commons

 

Галузь і проблематика

Загальні зауваження

Процедури забезпечення оригінальності статей

Конфіденційність 

Процес рецензування 

Політика відкритого доступу

Видавнича етика

Обов'язки редакторів

Обов'язки рецензентів

Обов'язки авторів 

Небезпеки і живі об'єкти

Конфлікт інтересів

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Виявлення плагіату 

Оплата

Історія журналу

Індексація 

Архівування