Про журнал

Галузь та проблематика

Медицина і фармація

У «Запорізькому медичному журналі» публікуються статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди з сучасних проблем медицини і фармації (крім синтезу); лекції; сучасні концепціїі технології діагностики та лікування; науково-суспільна інформація з конгресів, з’їздів, симпозіумів та конференцій; обмін науково-практичним досвідом;короткі повідомлення, замітки з практики/

До публікації приймаються матеріали, що раніше не видавалися. Не приймаються до друку раніше опубліковані чи надіслані в інші видання статті.

Не приймаються до публікації статті, присвячені питанням організації охорони здоров'я, медичної статистики, освіти, а також методичні статті. 

Подаючи  текст, автор погоджується з тим, що авторські права на неї переходять до видавця,  за умови, що стаття приймається до публікації. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, поширення, а також переклад статті. Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та за обов’язкового посилання на «Запорізький медичний журнал».

Відповідальність за достовірність інформації й оригінальність наданих матеріалів покладається на авторів. Редколегія залишає за собою право скорочувати й редагувати статті. Відмова від публікації не обов’язково супроводжується роз'ясненням його причини й не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

Редакційна політика

«Запорізький медичний журнал» є незалежним міждисциплінарним виданням для обміну науковою та клінічною  інформацією, публікації оригінальних досліджень, що охоплюють всі аспекти медицини.

У процесі розгляду  редакція керується «Єдиними вимогами до рукописів, що подаються в біомедичні журнали: написання та редагування біомедичних публікацій»,  затвердженими Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE.org).

 

Загальні зауваження

Рукописи приймаються до розгляду  тільки за умови, що ані рукопис, ані будь-яка значна частина їх не були опубліковані раніше в друкованому або електронному вигляді і в даний час не розглядаються іншим видавцем.

Рукописи розглядаються незалежними експертами.

До публікації приймаються рукописи,  які отримують два позитивних відгуки.

Рукописи повертаються на доопрацювання відповідному автору.

Після доопрацювання автор має повернути рукопис до редакції протягом 14 днів; інакше рукопис вважається відкликаним. 

До публікації  автори передають авторське право на свої рукописи «Запорізькому медичному журналу».

 

Процедури забезпечення оригінальності статей, опублікованих у журналі

Усі матеріали, представлені для публікації в журналі, розглядаються двома незалежними рецензентами, які оцінюють зміст  та оригінальність роботи.

Всі представлені статті повинні супроводжуватися декларацією авторів, що робота не була подана в будь-який інший журнал і раніше не була опублікована. Форма  декларації на  сайті журналу: www.zmj.zsmu.edu.ua

Подаючи  статтю до журналу автори визнають, що її будуть перевіряти на предмет плагіату. Всі виявлені випадки наукової несумлінності будуть розкриті, у тому числі через повідомлення відповідних установ.

Літературні редактори (українська, російська та англійська мови) перевіряють граматику та стилістику рукопису.  Цитати з інших статей повинні бути відповідно вказані в  першоджерелах.

Остаточна оцінка редколегії стосовно кожної статті частково засновано на критеріях, розроблених Комітетом з публікації етики (COPE: www.publicationethics.org/resources/flowcharts).

 

Конфіденційність

У процесі розгляду  редакція «Запорізького медичного журналу» дотримується «Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали: написання та редагування біомедичних публікацій», затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE.org), зокрема положень, що стосуються конфіденційності авторів і рецензентів.

Рукописи повинні розглядатися з належною повагою до конфіденційності авторів. При подачі рукопису на розгляд автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких залежить їхня репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені розкриттям конфіденційних деталей при розгляді їх рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, якої повинні дотримуватися  редактори. Конфіденційність може бути порушена, якщо буде підозра можливої несумлінності  чи обману,  але  в усьому  іншому повинна бути дотримана.

Редактори не повинні розкривати інформацію про рукописи (у тому числі про їх отримання, зміст, стан в процесі огляду, критику рецензентів чи остаточне рішення) нікому, окрім авторів та рецензентів. Це включає в себе запити на використання матеріалів для судового розгляду.

Редактори повинні ясно дати зрозуміти рецензентам, що рукописи, надіслані на розгляд, належать до привілеїв і приватної власності авторів. Таким чином, рецензенти і члени редакції повинні поважати  права, публічно не обговорювати авторів роботи, присвоювати авторські ідеї і розголошувати їх до публікації рукопису. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів, обмінюватися ними з іншими рецензентами без дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після подачі відгуку. Редактори не повинні зберігати копії  рукописів, не прийнятих до публікації.

Коментарі рецензентів не повинні бути опубліковані або іншим чином оприлюднені.

 

Процес рецензування

Надіслані до редакції статті проходять рецензування. Всі матеріали, які надходять до редакції, рецензуються і рекомендуються до друку Вченою радою ЗДМУ.

 

Політика відкритого доступу

«Запорізький медичний журнал» практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Міжнародна індексація журналу

Результат пошуку зображень за запитом "Web of Science"

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-4145

 

Ulrich's Periodicals Directory (США)

 

WorldCat (США)

 

WorldCat (США)

The National Center for Biotechnology Information (CША)

 

WORLDWIDE  ELIBRARY(США)http://www.sciary.com/journal-scientific-zmedical-

 

 

 

ROAD (Франция)

 

 

Видавнича етика

 Запорізький державний медичний університет, як видавець журналу «Запорізький медичний журнал», підтримує політику видавництва Elsevier, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Запорізький державний медичний університет, як видавець, визнає, що відстеження дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання, і знаходиться у сфері відповідальності головного редактора журналу. Запорізький державний медичний університет приймає методичні рекомендації, розроблені у видавництві Elsevier на допомогу редакторам, рецензентам і авторам при виконанні ними свого морального обов’язку. Видавець наукових журналів, Запорізький державний медичний університет тісно співпрацює з іншими видавцями над впровадженням стандартів видавничої етики в практику.

Дані методичні рекомендації засновані на діючій політиці Elsevier в галузі  видавничої етики.

 

Обов'язки редактора журналу «Запорізький медичний журнал»

Рішення  про публікацію

Редактор «Запорізького медичного журналу» відповідає за прийняття рішення про те, які з поданих до редакції журналу рукописів слід прийняти до публікації.

Це рішення завжди має прийматися на підставі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. Редактор керується методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і юридичними вимогами: недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Під час ухвалення рішення про публікацію  редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами.

Cправедливість

Редактор «Запорізького медичного журналу» оцінює подані рукописи за їх інтелектуальним змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство або політичні погляди автора.

Конфіденційність

Редактор «Запорізького медичного журналу» та члени редакційної ради не повинні розкривати інформацію про поданий рукопис будь-кому іншому, за винятком автора-кореспондента, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені у поданій статті, не повинні використовуватися в будь-яких власних роботах редактора без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

Редактору слід відмовитися від своєї участі у рецензуванні при конфлікті  інтересів, що випливає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з будь-ким з авторів , компаній чи установ, які мають стосунок  до статті.

Редактор повинен вимагати від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. За необхідності виконується інша дія, наприклад публікація спростування чи висловлення стурбованості.

Нерецензовані розділи журналу повинні бути чітко позначені.

Вивчення скарг етичного характеру

Редактор «Запорізького медичного журналу» якомога швидше вживає заходів  у випадку надходження скарг етичного характеру відносно поданого рукопису або опублікованої статті.

 

Обов'язки рецензентів

Внесок у рішення редколегії

Рецензування допомагає редактору у прийнятті редакційних рішень і автору у вдосконаленні статті. Рецензування є важливим компонентом формального наукового спілкування, і лежить в основі наукового методу.

Запорізький державний медичний університет, як видавець, поділяє думку Elsevier, що всі вчені, які хочуть подати статті для публікації, приймають зобов'язання рецензувати чужі статті за направленням редакції,

Оперативність

Будь-який обраний рецензент, який відчуває себе некваліфікованим для розгляду рукопису або знає, що не зможе швидко підготувати відгук, повинен оперативно повідомити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні бути показані третім особам або обговорюватися з ними, окрім як з дозволу редактора.

Стандарти об'єктивності

Відгуки повинні бути об'єктивними. Особиста критика автора недопустима. Рецензенти повинні висловлювати свої погляди чітко і аргументовано.

Підтвердження джерел

Рецензенти мають визначити відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, що спостереження, висновок, або аргумент вже раніше публікувалися повинні супроводжуватися відповідною цитатою. Рецензент повинен також звернути увагу редактора на істотну подібність або збіг між аналізованим рукописом і будь-якою іншою опублікованою відомою йому роботою.

Розкриття і конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, описані у поданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Пріоритетна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні бути конфіденційними і не використовуватися в особистих цілях. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, з якими вони мають конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній або організацій, пов'язаних із статтею.

 

Обов'язки авторів

Стандарти звітності

Автори повідомлень про оригінальні дослідженнях повинні подати точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Основні дані мають бути ясно подані у статті. Стаття повинна містити достатню кількість деталей і посилань, щоб дозволити іншим відтворити дослідження. Шахрайські або заздалегідь неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятними.

Огляди також повинні бути точними і об'єктивними.

Доступ і збереження даних

На вимогу редакції, якщо це можливо, автори повинні надати вихідні дані для рецензування, а також повинні бути готові надати громадськості доступ до цих даних (відповідно до ALPSP-STM Statement on Data and Databases) і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальний твір, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, тоді це повинно бути відповідним чином процитовано або вказано в посиланнях.

Плагіат має багато форм: від привласнення чужої роботи до копіювання або перефразування істотної частини іншої роботи (без зазначення авторства), щоб привласнити результати чужого дослідження. Плагіат в усіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Множинні, надлишкові або паралельні публікації

Автор не повинен публікувати рукописи, що описують за суттю одне і те ж дослідження у більш ніж в одному журналі. Подача ж рукопису до більш ніж одного журналу одночасно є неетичною поведінкою і неприйнятна.

Автор не повинен подавати на розгляд в інший журналі раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів статей (наприклад, перекладів) у більш ніж одному журналі іноді виправдана, якщо виконуються певні умови. Автори та редактори відповідних журналів повинні погодитися із вторинною публікацією, що повинна відображати ті ж дані і інтерпретацію, викладені у первинній статті. Посилання вихідної статті повинні цитуватися і у вторинній публікації.

Зазначення джерел

Роботи інших авторів завжди повинні бути вказані. Автори повинні зазначити публікації, які мали суттєвий вплив на зміст  роботи. Інформація, отримана в ході конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або заявок на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу автора роботи, пов'язаної з цими послугами.

Авторство статті

Авторство повинно бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, проектування, виконання або тлумачення опублікованого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути перелічені як співавтори. Якщо є інші особи, які брали участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути перераховані у подяках або зазначені як співавтори.

Автор, що подає статтю, повинен забезпечити, щоб усі відповідні співавтори були включені до статті і  схвалили остаточний варіант статті та домовилися про  подання  для публікації.

Небезпеки і живі об'єкти

Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами і обладнанням, які мають будь-які незвичайні для їх використання небезпеки,  автор повинен чітко вказати їх у рукописі. Якщо робота передбачає використання тварини чи людини як об'єкта, а автор повинен гарантувати, що рукопис містить твердження, що всі процедури були виконані згідно з відповідними законами та інституційними принципами і що відповідний інституційний комітет схвалив їх. Автори повинні включати до рукопису заяву про отримання інформованої  згоду для експериментів з людськими об'єктами. Права на особисте життя людини завжди повинні дотримуватися.

Виявлення і конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати у своєму рукопису будь-який фінансовий або інший основний конфлікт інтересів, який може вплинути на результати чи інтерпретацію їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки для реалізації проекту повинні бути розкриті.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті: консультування, володіння акціями, гонорари, оплачена експертиза, патентні заявки, а також гранти або інше фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на найбільш ранній стадії.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в його власній опублікованій роботі, він має негайно проінформувати редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб прибрати або виправити статтю. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, то автор зобов'язаний оперативно відмовитися від публікації або виправити статтю або подати редакції докази правильності вихідної статті.

Виявлення плагіату

Процес рецензування знаходиться в центрі успіху наукового видання. У межах прихильності захисту і посилення процесу рецензування Запорізький державний медичний університет приймає зобов'язання сприяти науковому співтовариству в усіх аспектах видавничої етики, особливо у випадках (підозрюваного) дублюючого подання чи плагіату.

 

Оплата

Публікація матеріалів платна. Оплата здійснюється після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

Вартість публікації залежить від вартості поліграфічних послуг. Орієнтовна вартість 1 сторінки А-4 авторського рукопису – 140 гривень.

Журнал не стягує плату за подання і рецензування статей.

 

Історія журналу

«Запорізький медичний журнал»

Заснований Запорізьким державним медичним університетом в 1999 році.

Періодичність видання – 6 разів на рік. Тираж – 200 примірників.

 

Зареєстрований 02.03.2001 р. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 4910).

Перереєстрований 27.02.2014 р. Державною реєстраційною службою України (свідоцтво КВ № 20603-10403ПР).

Перереєстрований 31.12.2021 р. Державною реєстраційною службою України (свідоцтво КВ № 25086-15026ПР).

 

Журнал атестовано ВАК України як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі медичних (Перелік № 9, затверджений постановою президії ВАК України від 14.11.2001 р. № 2-05/9) і фармацевтичних наук – ВАК України (перелік № 13, затверджений постановою президії ВАК України від 10.12.2003 р. № 1-05/10).

Повторно атестований ВАК – Перелік № 37 постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Повторно атестований у 2014 р. – накази МОН України № 1081 від 290.2014 р. та № 1279 від 06.11.2014 р.

Головний редактор – Юрій Михайлович Колесник, професор, доктор медичних наук, ректор ЗДМУ.

 

В журналі публікуються оригінальні дослідження, аналітичні огляди з сучасних проблем медицини і фармації, сучасні концепції і технології діагностики та лікування, нові методики досліджень,  обмін науково-практичним досвідом.

Статті, що друкуються в журналі, обов’язково рецензуються і рекомендуються до друку Вченою радою ЗДМУ.

Електронні копії виданих номерів журналу передаються на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Реферати статей публікуються в «Українському реферативному журналі», серія «Медицина».

Журнал обов’язково надсилається у  Бібліотеку Адміністрації Президента, Верховну Раду України, Вищу атестаційну комісію України, Державну медичну бібліотеку, Держкомінформ, Кабінет Міністрів України, Книжкову палату України, Львівську наукову бібліотеку ім. В.С.Стефаника, Міністерство юстиції України, Національну бібліотеку ім. В.І. Вернадського, Національну парламентську бібліотеку України, Одеську державну наукову бібліотеку ім. М.Горького, Харківську державну наукову бібліотеку ім. В.Г. Короленка, Національний інститут хірургії та трансплантології та до бібліотек медичних ВНЗ України, а також поширюється на території України через мережу «Укрпошта» (передплатний індекс – 90253 в Каталозі періодичних видань України).