Відповідальний секретар

Сиволап Віталій Вікторович, доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Запорізький державний мeдико-фармацевтичний університет

Scopus Author ID: 57203934804, 57203934802, 57203934803, 57203934804, 6602186339;

ORCID iD: 0000-0001-9865-4325