Сиволап В. Д.

Сиволап В. Д., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Scopus Author ID: 6602186340

ORCID iD: 0000-0002-7342-9065

Профілі

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rIz5LvwAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Syvolap