Заступник головного редактора

Візір В. А., доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб 2, проректор з науково-педагогічної роботи, Запорізький державний мeдико-фармацевтичний університет

Scopus Author ID: 57193217520,

ORCID iD: 0000-0002-5486-2963

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Dbs4VHsAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Vizir_Vadym