Поєднане застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ультразвукової діагностики в оцінюванні неоад’ювантного хіміопроменевого лікування раку прямої кишки

Автор(и)

  • L. M. Vasko Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava,
  • T. O. Zhukova Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava,
  • V. F. Pocherniaieva Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava,
  • O. V. Kornieiev Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.1.155810

Ключові слова:

рак прямої кишки, неоад’ювантна терапія, спіральна комп’ютерна томографія, трансректальна ультразвукова діагностика

Анотація

Мета роботи – вивчити можливості застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ультразвукової діагностики для оцінювання ефективності неоад’ювантної хіміопроменевої терапії у хворих на місцевопоширений рак прямої кишки для розширення можливостей виконання сфінктерозберігальних оперативних втручань.

Матеріали та методи. За допомогою спіральної комп’ютерної томографії та трансректальної ультразвукової діагностики обстежили 85 хворих на місцевопоширений рак прямої кишки до та після неоад’ювантної хіміопроменевої терапії.

Результати. Зміни, що отримані в результаті обстеження в динаміці, вивчили якісно та кількісно. Майже всі обстежені мали достатньо виражені позитивні зміни (зменшення розміру пухлини, а також інфільтрації пухлинним процесом кишкової стінки та параректальної клітковини зі зменшенням її щільності).

Встановили, що спіральна комп’ютерна томографія має переваги в можливості діагностувати пухлини, локалізовані в усіх відділах прямої кишки, але цей метод дослідження не дає змогу візуалізувати проростання пухлини в окремі шари кишкової стінки, зокрема в м’язовий, що є визначальним у диференціальній діагностиці локалізованого та місцевопоширеного раку прямої кишки. Це диктує необхідність доповнення методу спіральної комп’ютерної томографії методом трансректальної ультразвукової діагностики для контролю ефективності лікування. Додаткове застосування трансректальної ультразвукової діагностики при місцевопоширеному раку прямої кишки Т3 стадії на статистично значущому рівні (р = 0,0021) підвищує діагностичну інформативність у 1,4 раза. Надалі всім хворим виконали операції в радикальному обсязі.

Висновки. Поєднане застосування спіральної комп’ютерної томографії та трансректального ультразвукового дослідження при місцевопоширеному раку прямої кишки після неоад’ювантної хіміопроменевої терапії дає змогу об’єктивізувати відповідь пухлини на лікування, зокрема хіміопроменеве як за розміром, так і за глибиною інвазії у стінці кишки. Це дало змогу визначити метод, обсяг оперативних втручань на доопераційному етапі та сприяло підвищенню резектабельності, збільшенню відсотка сфінктерозберігальних оперативних втручань на 12,7 %.

Посилання

Rasulov, A. O., Shelygin, Yu. A., Boiko, A. V., & Droshneva, I. V. (2011). Prognosticheskaya znachimost' regressii raka pryamoj kishki posle predoperatcionnoj khimioluchevoj terapii [Prognostic value of rectal cancer regression after preoperative chemoradiation therapy]. Vestnik rentgenologii i radiologii, 5, 28–33. [in Russian].

Fedorenko, Z. P., Mykhailovych, Yu. I., Hulak, L. O., Horokh, Ye. L., Ryzhov, A. Yu., Sumkina, O. V., et al. (2017). Rak v Ukraini, 2015–2016 [Cancer in Ukraine, 2015–2016]. Biuleten natsionalnoho kantser-reiestru Ukrainy, 18. Kyiv [in Ukrainian].

Ivankova, V. S. (2008). Promeneva terapiia v likuvanni na kolorektalnyi rak [Radiation therapy in treating colorectal cancer]. Oncology, 10(1), 141–144. [in Ukrainian].

Silant'eva, N. K., Cyb, A. F., Berdov, B. A., & Shevladze, Z. N. (2007). Komp'yuternaya tomografiya v onkoproktologii [Computer tomography in oncoproctology]. Moscow: Medicina. [in Russian].

Vasko, L. M. (2015). Spiralna kompiuterna tomohrafiia v otsintsi efektyvnosti neodiuvantnoho khimiopromenevoho likuvannia mistsevoposhyrenoho raku priamoi kyshky [Helical computed tomography in evaluating the efficacy of neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 15, 2(50), 86–89. [in Ukrainian].

Abramchyk, R. R., Kushnerov, A. I., Tur, G. E., Stacenko, E. A., Ivanovskaya, M. I., Stepuro, L. I., & Brilevskaya, T. L. (2013). Monitoring sostoyaniya bol'nykh rakom priyamoj kishki metodom sonografii [Monitoring of patients with rectal cancer by means of sonography examination]. Voennaya medicina, 1, 37–39. [in Russian].

Abdullaev, R. Ya., Golovko, T. S., Lavrik, G. V., Fed'ko, A. A., Kucher, A. R., Belevtcov, Yu. P., et al. (2012). Ul'trazvukovaya diagnostika opukholej abdominal'nykh organov [Ultrasound diagnosis of tumors of abdominal organs]. Kharkov: Novoe slovo [in Russian].

Vasko, L. M. (2015). Rol transrektalnoho ultrazvukovoho doslidzhennia v neoadiuvantnomu khimiopromenevomu likuvanni khvorykh na mistsevoposhyrenyi rak priamoi kyshky [The role of the transrectal ultrasonography in neoadjuvant chemoradiation treatment of patients with the local rectal cancer]. Problemy ekolohii ta medytsyny, 18(5–6), 54–59. [in Ukrainian].

Glimelius, В., Pahlman, L., & Cervantes, A. (2010). Rectal cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol, 21(5), 82–86.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження