Проблемные вопросы фармацевтической помощи больным ювенильным ревматоидным артритом

I. Yu. Revyatskyy

Аннотация


Обоснование путей оказания фармацевтической помощи при ювенильном ревматоидном артрите на основе современного арсенала лекарственных средств с использованием иммунобиологических препаратов.


Ключевые слова


фармацевтическая помощь; ювенильный ревматоидный артрит; социальные web-форумы

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Бережний В.В. Особливості лікування ювенільного ідіопатичного артриту на сучасному етапі / В.В. Бережний, Т.В. Марушко, О.О. Гарміш // Современная педиатрия. – 2011. – №6.

Бережний В.В. Сучасні погляди на діагностику та лікування ювенільних артритів. / В.В.Бережний, Т.ВМарушко // Современная педиатрия. – 2011. – №2. – С. 149–154.

Бойко Я.Є. Еволюція поглядів на класифікацію та терапію ювенільного ідіопатичного артриту / Я.Є.Бойко // Український ревматологічний журнал. – 2008. – №1. – С. 30–39.

Бойко Я.Є. Ювенільний ідіопатичний артрит / Я.Є. Бойко // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. – 2008. – №3. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kiai.com.ua/article/175.html

Вікторов О.П. Препарати біологічного походження у фокусі безпечного медичного застосування / О.П. Вікторов // Рациональная фармакотерапия. – 2011. – №1. – С. 12–16.

Головач І.Ю. Еволюція біологічних препаратів для лікування ревматоїдного артриту: час нових можливостей. / І.Ю. Головач // Рациональная фармакотерапия. – 2012. – №4. – С. 39–45. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rpht.com.ua/ article/1445.html

Департамент охорони здоров’я Черкаської міської ради. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gorzdrav.ck.ua/ index.php?option=com _content&view=article&id=257:2012- 11-05-11-57-11&catid=59:2009-03-15-19-37-47&Itemid=66.

Наказ МОЗ України від 22.10.2012 р. № 832 «Про затвердження уніфікованого протоколу медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит».

Рейтмаєр М.Й. Ювенільний ревматоїдний артрит: сучасні термінологічні, класифікаційні та діагностичні розбіжності. / М.Й. Рейтмаєр // Архів клінічної медицини. – 2012. – №2.

– С. 91–94.

24farm медицинский онлайн справочник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.24farm.ru/revmatologiya/uvenilnij_revmatoidnij_artrit/

Jasvinder A. Singh 2012 Update of the 2008 American College of Rheumatology Recommendations for the Use of Disease-Modifying Antirheumatic Drugs and Biologic Agents in the Treatment of Rheumatoid Arthritis Jasvinder A. Singh, daniel E. Furst, Aseem Bharat and et str. American College of Rheumatology Arthritis Care & Research. – 2012. – Vol. 64, №5. – Р. 625–639.
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.4.16838

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет