Забезпечення права ув’язнених на належну медичну допомогу

Автор(и)

  • Yu. O. Voloshyn National Aviation University, Honored Lawyer of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
  • N. I. Karpachova National Academy of Sciences of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
  • A. Yu. Zamula National Aviation University, Kyiv, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.4.173351

Ключові слова:

право на медичну допомогу, хворого права, охорона здоров’я, заарештовані

Анотація

 

Мета роботи – дослідження та аналіз ключових нормативно-правових актів, якими регулюється право на медичну допомогу осіб, яких позбавили волі, та з’ясування проблем, що виникають пыд час реалізації цього права.

Методи дослідження – історичний, соціологічний, процесуальний та інституційний аналіз, біхевіористський і синергетичний підходи, цивільно-правовий метод.

Результати. Проаналізували нормативно-правову базу, що регулює питання права на медичну допомогу та порядок його реалізації. Теоретично обґрунтовано, що від того, наскільки якісною є юридична система захисту прав людини у сфері охорони здоров'я, наскільки кожна людина може скористатися наданими їй правами, багато в чому залежить успішний і динамічний розвиток як медичного права зокрема, так і держави в цілому. При цьому правові норми у сфері охорони здоров'я не повинні залишатися тільки деклараціями, тобто нормами, що не супроводжуються створенням системи їхньої реалізації, охорони й захисту.

Висновок. Необхідно зосередити більше уваги на вдосконаленні правової системи та фактичному використанні законодавчих положень, що стосуються розслідування скарг стосовно жорстокого поводження та приниження гідності, ненадання або неналежного надання медичної допомоги, неналежних умов тримання під вартою осіб позбавлених волі.

Посилання

Akhtyrska, N. M., Kasko, V. V., Malanchuk, B. A., Melіkian, A., Poshva, B. M., Fulei, T. І., & Shuklіna, N. H. (2011) Zastosuvannia v Ukrainі evropeiskykh standartіv protydіi zhorstokomu povodzhenniu і bezkarnostі. Naukovo-praktychnyi posіbnyk dlia suddіv [Application in Ukraine of European standards for combating ill-treatment and impunity. Scientific and practical manual for judges]. Kyiv: K. I. S. [in Ukrainian].

Bolotіna, N. B. Patsіent: poniattia, prava ta oboviazky (2003) Patsiient: poniattia, prava ta oboviazky [Patient: concept, rights and responsibilities]. Pravova derzhava, 14, 305–308. [in Ukrainian].

Hladun, Z. S. (2011) Zakonodavstvo Ukrainy pro okhoronu zdorovia: poniattia, zmіst, problemy і perspektyvy [Legislation of Ukraine on health care: concept, content, problems and prospects]. Legislation of Ukraine on health care, (P. 8–16). Kyiv: Yurіnkom Іnter. [in Ukrainian].

(2006) Yevropeiskі viaznychnі pravyla 1987. №994_032 ( redaktsia vid 11.01.2006 r.) [European Prison Rules from 1987, №994_032 (from January 11, 2006)]. Ofіtsіinyi vіsnyk Ukrainy, 32, 270. [in Ukrainian].

Evropeiska sotsіalna khartіia vіd 3 travnia 1996 r. №994_062 (redaktsia vid 07.09.2016). [European Social Charter from May 3, 1996 №994_062 (from September 7, 2016]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062 [in Ukrainian].

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia vіd 19 lystopada 1991 r. №2801-XII vid 01.01.2019 [Bases of the legislation of Ukraine on health care from November 19, 1991 №2801-XII (from January 1, 2019]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 [in Ukrainian].

Poperednie zauvazhennia Evropeiskoho komіtetu z pytan zapobіhannia katuvanniam chy neliudskomu abo takomu, shcho prynyzhuie hіdnіst, povodzhenniu chy pokaranniu (Zaiava pana Latіfa Khuseinova, holovi delehatsіi EKPT, vіd 6 hrudnia 2011 r. za rezultatamy ofіtsіinoho vіzytu Evropeiskoho komіtetu proty tortur (EKPT) do Ukrainy (u perіod z 29 lystopada po 6 hrudnia 2011 r.). [Preliminary remark by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Statement by Mr. Latifa Husseinov, Head of the CPT delegation, dated December 6, 2011, following the official visit of the European Committee against Torture (CPT) to Ukraine (from November 29 to December 6, 2011).]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a64/ [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku vzaemodіi zakladіv okhorony zdorovia Derzhavnoi krymіnalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy іz zakladamy okhorony zdorovia z pytan nadannia medychnoi dopomohi osobam, uziatym pіd vartu: nakaz Mіnіsterstva yustytsіi Ukrainy ta Mіnіsterstva okhorony zdorovia Ukrainy vіd 10 liutoho 2012 r. [Order of the Ministry of Justice of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine On Approval of the Procedure for the Interaction of Health Care Institutions of the State Criminal Execution Service of Ukraine with Health Care Institutions on the Issues of Medical Assistance to Persons in Detention from February 10, 2012.]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0212-12/ [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsіi reformuvannia (rozvytku) penіtentsіarnoi systemy Ukrainy vіd 2017 r. [On approval of the Concept of reforming (development) of the penitentiary system of Ukraine from 2017]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

Pro poperednie uviaznennia: Zakon Ukrainy vіd 30 chervnia 1993 r. №3352-XII (redaktsia vid vid 04.11.2018 р.) [On pre-trial detention: Law of Ukraine from 30 June, 1993 №3352-XII (from November 4, 2018]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3352-12/ [in Ukrainian].

Shevchuk, S. (2017) Sudovyi zakhyst prav liudyny: Praktyka Evropeiskoho Sudu z prav liudyny u kontekstі zakhіdnoi pravovoi tradytsіi [Judicial protection of human rights: The practice of the European Court of Human Rights in the context of the Western legal tradition]. Kyiv: Referat. [in Ukrainian].

Dankevich v. Ukraine judgment of 29 April 2003, Naumenko v. Ukraine, Kucheruk v. Ukraine judgment of 6 September 2007, Melnik v. Ukraine judgment of 26 March 2006, Yakovenko v. Ukraine judgment of 25 October 2007. Retrieved from http://www.echr.coe.int/ECHR/Alphabeti calIndex.aspx

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Retrieved from https://www.coe.int/en/web/cpt

Istratii and Others v. Moldova vіd 27.03.2007. European Court of Human Rights; 2019. Retrieved from http: // hudok. echr.coe.int/eng?i=001-79910

Tekin v Turkey vіd 09.06. 1998. European Court of Human Rights; 2019. Retrieved from http: // hudok. echr.coe.int/eng?i=001-58196

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження