ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНО-ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОГО ІМОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ НА ТЛІ ДІЇ ПОХІДНОГО 5-R-ТІО-ТЕТРАЗОЛО[1,5-С]ХІНАЗОЛІНУ

Автор(и)

  • О. Y. Tozyuk

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.18936

Ключові слова:

хронічний імобілізаційний стрес, похідне 5-R-тіо-тетразоло[1, 5-с]хіназоліну, емоційно-поведінкові реакції

Анотація

Встановлено, що курсове 18-денне введення щурам в умовах хронічної гіпокінезії натрію 2-(тетразоло[1,5 с]хіназолін-5-ілтіо) ацетату (сполука КВ-28) у дозі 1,7 мг/кг в/ч, як і бемітилу (32 мг/кг в/ч), сприяє відновленню показників емоційно поведінкових реакцій у заданих умовах експерименту. На це вказувало покращення показників горизонтальної та вертикальної рухової активності, дослідницької поведінки, вегетативного балансу у «відкритому полі». Найбільшу антистресорну дію сполуки КВ-28 визначили на 4 і 12 добу експерименту, а референс-препарату – на 4 добу спостереження.

Посилання

Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения / Я. Буреш, О. Бурешова, Дж.П. Хьюстон. – М: Высшая школа, 1991. – 527 с.

Долганова Т.И. Функциональное состояние и обмен основных электролитов у человека при гипокинезии (обзор литературы) / Долганова Т.И., Лунева С.Н., Колчерина В.В. и др. // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – №11. – С. 6–10.

Калуев А.В. Этологический анализ груминга при стрессе [Электронный ресурс] / А.В. Калуев. – Режим доступа: http:// entology.ru/librarу/?id=237.

Нарымбетова Т.М. Гипокинезия и гиперкинезия как фактор риска в экспериментальных условиях / Нарымбетова Т.М., Орманбаев К.С., Байзакова Б.У. и др. / Успехи современного естествознания. – 2011. – №5. – С. 64–66.

Поведінка самців щурів лінії Вістар при різних світлових режимах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. bibliofond.ru/view.aspx id=455859#Toc288737658.

Степанюк Г.І. Вплив похідних тетразоло[1,5-с]хіназоліну на фізичну витривалість щурів при різних температурних режимах / Г.І. Степанюк, О.Ю. Тозюк, Н.Г. Чорноіван [та ін.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7, №4. – С. 81–85.

Стефанов О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. реком. / Стефанов О.В. – К.: Авіценна, 2001. – 528 с.

Тимофеева Т.Г. Соотношение между перекисным окислением липидов и окислительной модификацией белков в крови в динамике тридцатисуточной гипокинезии / Тимофеева Т.Г. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – №12. – С. 206–209.

Цублова Е.Г. Изучение психоэмоционального статуса лабораторных животных под влиянием химического соединения с актопротекторной активностью / Е.Г. Цублова // Фундаментальные проблемы фармакологии: 2 съезд Рос. научного об-ва фармакологов. – М., 2003. – Ч. I. – С. 267.

Шабанов П.Д. Антиастенический нейропротектор Метапрот /П.Д. Шабанов // Справочник поликлинического врача. – 2012. – №10. – С. 15–16.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження