ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕПАДИФУ, ЕЗЕТРОЛУ ТА ФОЗИНОПРИЛУ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ІІ СТАДІЇ

Автор(и)

  • O. S. Khukhlina
  • O. E. Mandryk
  • A. A. Antoniv

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.18937

Ключові слова:

неалкогольний стеатогепатит, гіпертонічна хвороба, метаболічний синдром

Анотація

Наведено дані щодо особливостей лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі гіпертонічної хвороби II стадії та метаболічного синдрому. Виконали порівняльну характеристику динамічніх показників якості лікування традиційними препаратами та із застосуванням гепадифу, езетролу та фозиноприлу.

Посилання

Буеверов А.О. Неалкогольная жировая болезнь печени: обоснование патогенетической терапии / А.О. Буеверов, П.О. Богомолов // Клинические перспективы в гастроэнтерологии, гепатологии. – 2009. – №1. – С. 3–9.

Губергриц Н.Б. Эффективность гепадифа в лечении неалкогольного стеатогепатита, развившегося вследствие абдоминального ишемического синдрома / Н.Б. Губергриц, Е.Ю. Голуб // Клін. та експеримент. патологія. – 2008. – Т. 7, №3. – С. 142–146.

Клініко-фармакологічні властивості та особливості застосування комбінованого гепатопротекторного препарату «Гепадиф» як препарату терапії супроводу при прийомі статинів / І.С. Чекман, Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна [та ін.] // Сучасна гастроентерол. – 2010. – №4. – С. 77–81.

Соколова Н.А. Исследование антиатерогенной эффективности статинов и комбинации статина cингибитора мадсорбции холестерина эзетимибом у больных с каротидным атеросклерозом: автореф. дис. … канд. мед. наук по спец.: 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология, 14.01.05 – кардіология / Н.А. Соколова. – М., 2010. – 28 с.

Georgescu E.F. Angiotensin receptor blockers in the treatmentof NASH/NAFLD: couldtheybe a fi rst-classoption? / E.F. Georgescu // Adv. Ther. – 2008. – Vol. 25, №11. – P. 1141–1174.

Lam B.Treatmentoptionsfornonalcoholicfattyliverdisease / B. Lam, Z.M. Younossi // Therap. Adv. Gastroenterol. – 2010. – Vol. 3, №2. – P. 121–137.

Managing nonalcoholicfatty liver disease: recommendations for family physicians / I. Grattagliano, P. Portincasa, V.O. Palmieri [etal.] // Can.Fam. Physician. – 2007. – Vol. 53, №5. – P. 857–863.

Statins in non-alcoholic fatty liver disease and chronically elevated liver enzymes: a histopathological follow-up study / M. Ekstedt, L.E. Franzén, U.L. Mathiesen [etal.] //J. Hepatol. – 2007. – Vol. 47, №1. – P. 135–141.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження