РОЗРОБКА ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОГО СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ НАНЕСЕННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ОБОЛОНКИ НА ТАБЛЕТКИ ІНДОТРИЛ

Автор(и)

  • L. I. Kucherenko

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.18957

Ключові слова:

індометацин, тіотріазолін, таблетки, полімерна оболонка

Анотація

У попередніх дослідженнях обґрунтували доцільність і розробили склад і технологію таблеток-ядер Індотрил. Отримані таблетки-ядра необхідно покривати захисною полімерною оболонкою для приховання неприємного смаку й збільшення терміну придатності. Тому виконали дослідження з розробки плівкоутворюючого складу і технології нанесення захисної полімерної оболонки на таблетки Індотрилу у псевдозрідженому шарі. При цьому вивчили вплив природи плівкоутворювача на властивості покритих таблеток Індотрил, а саме на зовнішній вигляд, однорідність у масі, механічну міцність і час розпадання. За результатами досліджень запропонували склад плівкоутворючого розчину та технологію його нанесення на таблетки-ядра. Ці рекомендації включено до технологічного регламенту виробництва таблеток Індотрил.

Посилання

Зупанець І.А. Раціональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань суглобів: метод. реком. / І.А. Зупанець. – Х., 2002. – 23с.

Державна Фармакопея України/ ДП «Науково-експертний фармакопейний центр» – 1-е вид. –Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

Державна Фармакопея України: Доповнення 1 / ДП«Науково-експертний фармакопейний центр» – 1 вид. – Х.: РІРЕГ, 2004.– 520 с.

Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації / [Грошовий Т.А., Марценюк В.П., Кучеренко Л.І. та ін.]; під ред. Т.А. Грошового. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2008. – 367 с.

Механізм проти ішемічної та антиоксидантної дії тіотриазоліну / І.Ф. Бєленічев, І.А. Мазур, М.А. Волошин [та ін.] // Новости медицины и фармации. – 2007. – №2 (206). – С. 8–9.

Молекулярный механизм энерготропного и антиоксидантного действия тиотриазолина / И.Ф. Беленичев, И.А. Мазур, И.С. Чекман, Н.А. Волошин // Ліки. – 2006. – №3–4. – С. 12–16.

Морфологические изменения в органах желудочно-кишечного тракта крыс при изучени их ронической токсичности индотрила и препаратов сравнения / В.И. Мамчур, Е.А. Подплетняя, И.А. Мазур [и др.] // Актуал. питання фармац. та мед.науки та практики: зб. наук. ст. Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2006. – Вип. ХV, т. ІІІ. – С. 597 599.

Насонова В.А. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний / В.А. Насонова, Е.Л. Насонов. – М.: Литтерра, 2003. – С. 22–34.

Новые подходы к прогнозированию риска развития гастропатий, индуцированных нестероидным и противовоспалительными средствами / Л.Е. Зиганшина, А.Ф. Султанова, В.Н. Хазиахметова [и др.] // Эксперим. и клинич. фармакология. – 2002. – Т. 65, №2. – С. 49–52.

Основные направления поиска и создания нових лекарственных средств сотрудниками Запорожского государственного медицинского университета / А.Д. Визир, В.В. Дунаев, В.А. Визир, И.А. Мазур // Актуал. питання фармац. та мед. науки та практики: зб. наук. ст. – Запоріжжя, 1997. – Вип. 1. – С. 3–13.

Патент на винахід №74920 Україна, МПК (2006): A61K31/4015,A61K31/41 A61K9/20. Спосіб виготовлення таблеток, покритих оболонкою, що містять пірацетам і тіотриазолін/ Мазур І.А., Дячок В.В., Грошовий Т.А. [та ін.] //Промислова власність. – 2006. – №2.

Современные пленочные покрытия в технологии таблеток /Алексеев К.В., Дитковская А.Г., Алексеев С.К.// Фармация. –2009.–N 8.–С.45–49.

Protective effect of thiaton, an antispasmodic drug, against indomethacin-induced intestinal damage in rats / T. Kunikata, T. Miyazawa, K. Kanatsu [atal.] // Jpn. J. Pharmacol. – 2002. – Vol. 88, № 1. – Р. 45-54.

Crystal. Molecular structure and tautomerism of (5-methyl -1H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-acetic acid / Roman I. Zubatyuk, Svetlana V. Shichkina, Lyudmila I. Kucherenko, Ivan A. Mazur, Oleg V. Shichkin // Struct. Chem. – 2008. – Vol. 19. – P. 407–412.

Two polymorphs of morpholin-4-ium 2-(5-methyl-1H 1,2,4tryazol- 3yisulfanyl) acetate / Svetlana V. Shichkina, Roman I. Zubatyuk, Lyudmila I. Kucherenko, Ivan A. Mazur, Oleg V. Shichkin // CrystalStruct. Communications – 2009. – Vol. C65. – P. o24–o26.

Comparative tablet and rheological properties of new microcrystalline cellulose: Direct compression and wet granulation methods / D. Opota, P. Prinderre, J. Kaloustian [etal.] // DrugDev. and Ind. Pharm. – 1999. – Vol. 25, №6. – P. 795–799.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Питання фармації