МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ УЧАСТІ ДОБРОВОЛЬЦІВ У КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ

Автор(и)

  • V. Ye. Dobrova

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2013.5.19110

Ключові слова:

організація клінічних випробувань, стимулювання участі добровольців, фінансова компенсація, можливий дискомфорт

Анотація

Отримання достовірного результату клінічного випробування і необхідність його розповсюдження на генеральну сукупність хворих потребує вирішення завдання із залучення належної кількості фізичних осіб до участі у дослідженні як об’єктів спостереження у складі групи, учасники якої отримують досліджуваний лікарський засіб, або у складі контрольної групи. Для визначення базових показників для розрахунку погодинної компенсації виконали анкетне опитування здорових добровольців і експертів-фахівців, а також аналіз його результатів. За допомогою методу попарних порівнянь і процедури ітераційного уточнення групової оцінки опрацювали результати експертного опитування фахівців. За отриманими результатами визначили 9 показників і встановили значущість кожного з них у вигляді одиниць дискомфорту. Розробили та обґрунтували методику розрахунку фінансової компенсації за участь у клінічних випробуваннях для здорових добровольців, що є важливою складовою системи стимулювання їхньої участі у таких дослідженнях. Запропонували два способи розрахунку фінансової компенсації: перший – погодинна компенсація за час, витрачений на клінічні випробування, другий – погодинно-преміальна компенсація за можливий дискомфорт від участі у клінічних випробуваннях в аспекті морально-етичних правил здійснення досліджень за участю людей як об’єктів спостереження.

Посилання

Аналіз факторів дискомфорту з урахуванням вимог до належного планування клінічних випробувань за участю здорових добровольців / В.Є. Доброва, М.Г. Старченко, І.А. Зупанець, О.М. Котенко // Запорожский мед. журн. – 2011. – Т. 13, №5. – С. 16–21.

Давнис В.В. Прогнозные модели экспертных предпочтений: Монография / В.В. Давнис, В.И. Тинякова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. – 248 с.

Державна служба статистики України. Державні статистичні звіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Доброва В.Є. Аналіз думки добровольців – учасників клінічних випробувань відносно факторів дискомфорту / В.Є. Доброва, М.Г. Старченко, Т.Ю. Колодєзна // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21, кн. 3. – С. 695–699.

Клинические испытания лекарств / под ред. В.И. Мальцева, Т.К. Ефимцевой, Ю.Б. Белоусова, В.Н. Коваленко и др. – К.: МОРИОН, 2006. – 456 с.

Корнацький В.М. Правові проблеми клінічних випробувань лікарських засобів в Україні / В.М. Корнацький, Т.В. Талаєва, О.В. Сілантьєва // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – Вип. 2 (24). – С. 39–45.

Лікарські засоби. Належна клінічна практика : настанова СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008. – К. : «Моріон», 2009. – 67 с.

Обґрунтування та розробка методики розрахунку компенсації участі здорових добровольців у клінічних випробуваннях з урахуванням сучасних вимог / В.Є. Доброва, І.А. Зупанець, М.Г. Старченко, О.М. Котенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – Вип. 5 (19). – С. 9–14.

Орлов А.И. Теория принятия решений: учеб. / А.И. Орлов. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. – 576 с.

Сілантьєва О.В. Етичні аспекти набору та утримання пацієнтів у клінічних дослідженнях / О.В. Сілантьєва // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: мат. работы третьей науч.-практ. конф. с междунар. участием, Киев, 4–5 нояб. 2010 г. – К.: МОРИОН, 2010. – С. 61.

Beckford L. Ethics and the payment of research subjects / L. Beckford, M.R. Broome // Psychiatry. – 2007. – Vol. 6, №2. – Р. 83–85.

Bhatt A. Quality of clinical trials: A moving target / A. Bhatt // Perspectives Clinical Research. – 2011. – Vol. 2. – P. 124–128.

Downie J. The power of money: commercialization of research conducted in public institutions / J. Downie // Otago Law Rev. – 2006. – Vol. 11, №2. – P. 305–325.

Guidelines for Remuniration of Research Subjects in the Intramural Research Program and Registration in the Clinical Research Volunteer Program Database [Електронний ресурс] / National Institute of Health. OHSR Information Sheets/Forms. Revised: 02/09, Edited 02/09. – Режим доступу: http://ohsr.od.nih.gov/info/info.html.

Iltis A. S. Payments to Normal Healthy Volunteers in Phase 1 Trials:Avoiding Undue Infl uence While Distributing Fairly the Burdens of Research Participation / A. S. Iltis // Journal of Medicine and Philosophy. – 2009. – Vol. 46, №3. – P. 21–23.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Клінічні випробування