DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2012.6.20136

Анализ организационно-медицинских документов и формулярных перечней, регламентирующих лекарственное обеспечение беременных

M. L. Syatynya, E. O. Kovalenko

Аннотация


Проведен сравнительный анализ Примерного перечня основных лекарственных средств ВОЗ, Французского перечня лекарственных средств, стоимость которых возмещается за бюджетные средства, и Государственного формуляра лекарственных средств в отношении препаратов, назначаемых при осложнениях беременности.


Ключевые слова


государственный формуляр; перечень основных лекарственных средств

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


База даних Центру медичної статистики МОЗ України, травень 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до інформації: http://medstat.gov.ua/ukr/normdoc.html

Наказ МОЗ України від 13.09.2010 N 769 «Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я України на 2011 – 2020 роки».

Наказ МОЗ України від 16.09.2011 N 597 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року».

Наказ МОЗ України від 28.03.2012 N 209 «Про затвердження четвертого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».

WHO Model List of Essential Medicines 17th list (March 2011) [Електронний ресурс].Режим доступу до інформа ції: http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/

Haute Autorité de santé: Les missions de la Commission

de la transparence [Електронний ресурс]. – Режим доступу

до інформації: http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_412113/

commission-de-la-transparence

Наказ МОЗ України від 31 грудня 2004 року №676 Про

затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги.

Громовик Б.П. Аналіз лікарського забезпечення хворих на цукровий діабет в умовах стаціонару / Громовик Б.П., Филипенко Є.С., Семашко Є.І. // Провизор. – 2004. – №17. – С. 17–24.

Державний формуляр лікарських засобів. Випуск четвертий

/ Під ред. В.Є. Бліхара, В.І. Мальцева, А.М.Морозова та ін. – К., 2012. – 1159 с.

Коваленко Е.О. Використання АВС- та VN-аналізів з метою

вивчення лікарського забезпечення вагітних в умовах стаціонару / Коваленко Е.О., Сятиня М.Л., Полова Ж.М. // Фармакологія та лікарська токсикологія. Науковий журнал, 2011. – №1. – С. 189–195.

Заліська О.М. Фармакоекономіка / Заліська О.М. – Львів,

– 384 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет