DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2012.6.20148

Вторичная профилактика артериальной гипертензии в первичном звене системы здравоохранения

V. L. Kurochka

Аннотация


На примере «Школы здоровья» предлагаются современные подходы к организации лечебно-профилактической помощи населению, сориентированные на первичное звено системы охраны здоровья, на установление партнерства между медицинскими работниками и пациентами, применение надлежащей просветительской программы для больных гипертонической болезнью.


Ключевые слова


гипертоническая болезнь; школа здоровья; склонность к лечению; факторы риска

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Коваленко В.М. Сучасні пріоритети і результати розвитку

кардіології в Україні / Коваленко В.М. // Укр. кардіол. журн. Додаток. – 2012. – №1. – С. 4–8.

Лашкул З.В. Роль врача общей практики в профилактике

сердечно-сосудистых заболеваний / Лашкул З.В. // Сучасні медичні технології. – 2010. – №3. – С. 123–126.

Лашкул З.В. Організація шкіл здоров’я для пацієнтів з

гіпертонічною хворобою в первинній ланці охорони здоров’я: метод. рекомендації. / Лашкул З.В., Лашкул Д.А., Посний В.Ф. та ін. – К., 2012. – 31 с.

Лашкул З.В. Соціально-гігієнічне дослідження гіпертонічної хвороби серед хворих, які знаходились на стаціонарному лікуванні / Лашкул З.В., Курочка В.Л., Посний В.Ф. та ін. // Актуальні питання медичної науки та практики: Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2011.– Вип. 78, Т. 2, К. 2. – С. 196–199.

Настанова з кардіології / За ред. В.М. Коваленка. – К.: МОРІОН, 2009. – 1368 с.

Рекомендации Европейского общества кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике. – 2012. – 84 с.

Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії: Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. – К.: ПП ВМБ, 2008. – 80 с.

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування кардіологічних хворих / Під ред. проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М. Сіренка. – К.: ПП ВМБ, 2007. – 128 с.

Сіренко Ю.М. Результати опитування лікарів, що лікують пацієнтів з артеріальною гіпертензією / Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., Казмерук В.І. // Укр. кардіол. журн. – 2008. – №4. – С. 46–52.

Школа здоровья для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями: Метод. пособие. – М., 2011. – 137 с.

Discussion: what is happening with the guidelines? / I.Graham, Z. Reiner et al. // Мат. 76-го конгресу Європейського товариства з атеросклерозу (European Atherosclerosis Society, EAS), 10–13 червня 2007. – Гельсінкі, 2007.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет