Застосування терапії інфрачервоним лазером в післяопераційному періоді у пацієнтів із вузловим токсичним зобом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.5.259568

Ключові слова:

вузловий токсичний зоб, інфрачервоний лазер, хірургічне лікування

Анотація

Вузловий токсичний зоб (ВТЗ) посідає друге місце в структурі тиреотоксикозу, становить майже 10,0–12,0 % загальної захворюваності. Питання післяопераційного ведення пацієнтів із ВТЗ, застосовуючи інфрачервоний лазер, залишається недостатньо вивченим і доволі дискутабельним. Це обґрунтовує доцільність продовження досліджень із цієї проблеми.

Мета роботи – оцінити результати застосування терапії інфрачервоним лазером у пацієнтів із вузловим токсичним зобом у ранньому та відділеному післяопераційних періодах після органозберігальних хірургічних втручань і тиреоїдектомій.

Матеріали та методи. Дослідження здійснили за участю 35 (50,7 %) хворих основної групи, яким у післяопераційному періоді додатково здійснили 1–3 курси терапії інфрачервоним лазером, а також 34 (49,3 %) пацієнтів групи порівняння, яким таке лікування не призначали.

Результати. У структурі операцій основної групи превалювала тиреоїдектомія – 20 (57,1 %) випадків. Органозберігальні операції виконали 15 (42,9 %) пацієнтам. У групі порівняння здійснили 18 (52,9 %) тиреоїдектомій і 16 (47,1 %) резекційних операцій.

Висновки. Майже в половині випадків вузлового токсичного зобу (14 (41,2 %) в основній та 15 (42,9 %) у групі порівняння) визначили однобічне моно- чи багатовузлове ураження, а отже можна було виконати органозберігальне оперативне втручання. У разі виконання резекційного оперативного втручання не зареєстрували жодного випадку післяопераційного гіпопаратиреозу. Всі випадки такого ускладнення виявили у хворих після тотальних тиреоїдектомій – 7 (35,0 %) в основній групі та 8 (44,4 %) у групі порівняння, р = 0,2956. Застосування інфрачервоної терапії на післяопераційну ділянку стимулює кровообіг у тканинах і пришвидшує відновлення функції прищитоподібних залоз. Так, в основній групі рівень паратгормона відновлювався в середньому через 3,5 (1,5; 6,0) місяця, а в групі порівняння – через 6,5 (3,5; 9,0) місяця, р = 0,0412. Призначення терапії інфрачервоним лазером у післяопераційному періоді хворим, яким здійснили органозберігальні оперативні втручання, дало змогу зменшити дозу замісної терапії з 25,0 (25,0; 50,0) мкг у групі порівняння до 12,5 (12,5; 25,0) мкг в основній групі, р = 0,0341.

Біографії авторів

С. М. Завгородній, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

М. С. Гатіа, Запорізький державний медичний університет, Україна

очний аспірант каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

М. А. Кубрак, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р філософії (PhD), асистент каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

М. Б. Данилюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

Посилання

Gilbert, J. (2017). Thyrotoxicosis - investigation and management. Clinical Medicine, 17(3), 274-277. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.17-3-274

Kurbaniyazov Z. B., Babajanov A. S., Zainiev A. F., Rakhmanov K. E., & Davlatov S. S. (2020). Factor Analysis of Relapse of Nodular Goiter. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 10(1), 59-65. https://doi.org/10.5923/j.ajmms.20201001.13

Donangelo, I., & Suh, Y. S. (2017). Subclinical Hyperthyroidism: When to Consider Treatment - American Family Physician. American Family Physician, 95(11), 710-716. Retrieved from https://www.aafp.org/afp/2017/0601/p710.html

Biondi, B., Bartalena, L., Cooper, D. S., Hegedüs, L., Laurberg, P., & Kahaly, G. J. (2015). The 2015 European Thyroid Association Guidelines on Diagnosis and Treatment of Endogenous Subclinical Hyperthyroidism. European Thyroid Journal, 4(3), 149-163. https://doi.org/10.1159/000438750

Barczyński M. (2020). Introduction to focused issue on novel technologies in endocrine surgery. Gland surgery, 9(Suppl 2), S65-S68. https://doi.org/10.21037/gs.2020.01.10

Reeve, J., & Boden, I. (2016). The physiotherapy management of patients undergoing abdominal surgery. New Zealand Journal of Physiotherapy, 44(1), 33-49. https://doi.org/10.15619/nzjp/44.1.05

Teixeira, M. L., Vasconcellos, L. S., Oliveira, T. G., Petroianu, A., & Alberti, L. R. (2015). Prevention of abdominal adhesions and healing skin after peritoniectomy using low level laser. Lasers in surgery and medicine, 47(10), 817-823. https://doi.org/10.1002/lsm.22423

Tamhane, S., & Gharib, H. (2016). Thyroid nodule update on diagnosis and management. Clinical diabetes and endocrinology, 2, 17. https://doi.org/10.1186/s40842-016-0035-7

LiVolsi, V., & Baloch, Z. (2018). The Pathology of Hyperthyroidism. Frontiers In Endocrinology, 9, 737. https://doi.org/10.3389/fendo.2018.00737

Durante, C., Costante, G., Lucisano, G., Bruno, R., Meringolo, D., Paciaroni, A., Puxeddu, E., Torlontano, M., Tumino, S., Attard, M., Lamartina, L., Nicolucci, A., & Filetti, S. (2015). The natural history of benign thyroid nodules. JAMA, 313(9), 926-935. https://doi.org/10.1001/jama.2015.0956

Shidlovskii, V. О., Deikalo, І. М., & Shidlovskyi, О. V. (2012). Khirurhiia zobu v endemichnomu rehioni [Surgery of goiter in endemic region]. Shpytalna khirurhiia, (2), 24-29. [in Ukrainian].

Cramon, P., Winther, K. H., Watt, T., Bonnema, S. J., Bjorner, J. B., Ekholm, O., Groenvold, M., Hegedüs, L., Feldt-Rasmussen, U., & Rasmussen, Å. K. (2016). Quality-of-Life Impairments Persist Six Months After Treatment of Graves' Hyperthyroidism and Toxic Nodular Goiter: A Prospective Cohort Study. Thyroid, 26(8), 1010-1018. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0044

Höfling, D. B., Chavantes, M. C., Buchpiguel, C. A., Cerri, G. G., Marui, S., Carneiro, P. C., & Chammas, M. C. (2018). Safety and Efficacy of Low-Level Laser Therapy in Autoimmune Thyroiditis: Long-Term Follow-Up Study. International journal of endocrinology, 2018, 8387530. https://doi.org/10.1155/2018/8387530

Zavhorodnii, S. M., Gatia, М. S., Кubrak, М. А., & Danyliuk, М. B. (2021). Khirurhichne likuvannia khvorykh na vuzlovyi toksychnyi zob [Surgical treatment of patients with nodular toxic goiter]. Zaporozhye medical journal, 23(3), 370-374. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.3.229724

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-22

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження