Сучасні аспекти лікування пацієнтів із фібриляцією передсердь (огляд літератури)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.6.260847

Ключові слова:

фібриляція передсердь, лікування, фактори ризику, антикоагулянтна терапія, контроль симптомів

Анотація

Мета роботи – проаналізувати й узагальнити відомості наукової літератури щодо сучасних підходів до ведення пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП).

Ґрунтуючись на результатах аналізу сучасної наукової літератури, наведено основні терапевтичні напрями та методи хірургічної корекції ФП. Зосередили увагу на необхідності лікування пацієнтів із ФП відповідно до стратегії ABC, що передбачає запобігання тромбоемболічним ускладненням (А), контроль симптомів (B), лікування супутніх захворювань та усунення факторів ризику (С). Проаналізували основні фактори ризику виникнення ФП, її взаємозв’язок з іншими серцево-судинними подіями (зокрема з рівнем смертності, частотою виникнення інсультів і гострого коронарного синдрому). Визначили основні шкали, що застосовують для об’єктивного оцінювання ризиків при ФП. Здійснили детальний аналіз різних стратегій застосування антикоагулянтної терапії. Описали основні підходи щодо контролю симптомів шляхом регуляції частоти ритму шлуночків, відновлення та підтримання синусового ритму з застосуванням кардіоверсії, призначенням антиаритмічних препаратів і катетерної абляції. Акцентували на необхідності виявлення та курації супутніх захворювань, кардіометаболічних факторів ризику і способу життя, що доповнюють профілактику інсульту, зменшують тягар ФП і тяжкість симптомів.

Висновки. ФП присвячена чимала кількість клінічних досліджень, основна ідея яких полягає в інтегрованому веденні ФП для поліпшення прогнозу та якості життя пацієнта. За сучасними рекомендаціями, лікування пацієнтів із ФП має бути послідовним і відповідати стратегії ABC. Урахування етіологічних чинників, кардіометаболічних факторів ризику, способу життя, коморбідних станів дасть змогу лікарям своєчасно індивідуалізувати комплексне лікування пацієнтів із ФП.

 

Біографії авторів

О. В. Шершньова, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

І. О. Стецюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

PhD, асистент каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

О. О. Лісова, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Т. О. Хокер, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Посилання

Hindricks, G., Potpara, T., Dagres, N., Arbelo, E., Bax, J. J., Blomström-Lundqvist, C., Boriani, G., Castella, M., Dan, G. A., Dilaveris, P. E., Fauchier, L., Filippatos, G., Kalman, J. M., La Meir, M., Lane, D. A., Lebeau, J. P., Lettino, M., Lip, G., Pinto, F. J., Thomas, G. N., … ESC Scientific Document Group (2021). 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. European heart journal, 42(5), 373-498. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612

Steinberg, J. S., O'Connell, H., Li, S., & Ziegler, P. D. (2018). Thirty-Second Gold Standard Definition of Atrial Fibrillation and Its Relationship With Subsequent Arrhythmia Patterns: Analysis of a Large Prospective Device Database. Circulation. Arrhythmia and electrophysiology, 11(7), e006274. https://doi.org/10.1161/CIRCEP.118.006274

Benjamin, E. J., Muntner, P., Alonso, A., Bittencourt, M. S., Callaway, C. W., Carson, A. P., Chamberlain, A. M., Chang, A. R., Cheng, S., Das, S. R., Delling, F. N., Djousse, L., Elkind, M., Ferguson, J. F., Fornage, M., Jordan, L. C., Khan, S. S., Kissela, B. M., Knutson, K. L., Kwan, T. W., … American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee (2019). Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation, 139(10), e56-e528. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000659

Angiolillo, D. J., Bhatt, D. L., Cannon, C. P., Eikelboom, J. W., Gibson, C. M., Goodman, S. G., Granger, C. B., Holmes, D. R., Lopes, R. D., Mehran, R., Moliterno, D. J., Price, M. J., Saw, J., Tanguay, J. F., & Faxon, D. P. (2021). Antithrombotic Therapy in Patients With Atrial Fibrillation Treated With Oral Anticoagulation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: A North American Perspective: 2021 Update. Circulation, 143(6), 583-596. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050438

Jawitz, O. K., Wang, T. Y., Lopes, R. D., Chavez, A., Boyer, B., Kim, H., Anstrom, K. J., Becker, R. C., Blackstone, E., Ruel, M., Thourani, V. H., Puskas, J. D., Gerdisch, M. W., Johnston, D., Capps, S., Alexander, J. H., & Svensson, L. G. (2020). Rationale and design of PROACT Xa: A randomized, multicenter, open-label, clinical trial to evaluate the efficacy and safety of apixaban versus warfarin in patients with a mechanical On-X Aortic Heart Valve. American heart journal, 227, 91-99. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2020.06.014

Lip G. (2017). The ABC pathway: an integrated approach to improve AF management. Nature reviews. Cardiology, 14(11), 627-628. https://doi.org/10.1038/nrcardio.2017.153

Proietti, M., Romiti, G. F., Olshansky, B., Lane, D. A., & Lip, G. (2018). Improved Outcomes by Integrated Care of Anticoagulated Patients with Atrial Fibrillation Using the Simple ABC (Atrial Fibrillation Better Care) Pathway. The American journal of medicine, 131(11), 1359-1366.e6. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2018.06.012

Yoon, M., Yang, P. S., Jang, E., Yu, H. T., Kim, T. H., Uhm, J. S., Kim, J. Y., Sung, J. H., Pak, H. N., Lee, M. H., Joung, B., & Lip, G. (2019). Improved Population-Based Clinical Outcomes of Patients with Atrial Fibrillation by Compliance with the Simple ABC (Atrial Fibrillation Better Care) Pathway for Integrated Care Management: A Nationwide Cohort Study. Thrombosis and haemostasis, 119(10), 1695-1703. https://doi.org/10.1055/s-0039-1693516

Pastori, D., Pignatelli, P., Menichelli, D., Violi, F., & Lip, G. (2019). Integrated Care Management of Patients With Atrial Fibrillation and Risk of Cardiovascular Events: The ABC (Atrial fibrillation Better Care) Pathway in the ATHERO-AF Study Cohort. Mayo Clinic proceedings, 94(7), 1261-1267. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.10.022

Gupta, K., Trocio, J., Keshishian, A., Zhang, Q., Dina, O., Mardekian, J., Nadkarni, A., & Shank, T. C. (2019). Effectiveness and safety of direct oral anticoagulants compared to warfarin in treatment naïve non-valvular atrial fibrillation patients in the US Department of defense population. BMC cardiovascular disorders, 19(1), 142. https://doi.org/10.1186/s12872-019-1116-1

Nazha, B., Pandya, B., Cohen, J., Zhang, M., Lopes, R. D., Garcia, D. A., Sherwood, M. W., & Spyropoulos, A. C. (2018). Periprocedural Outcomes of Direct Oral Anticoagulants Versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation. Circulation, 138(14), 1402-1411. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031457

Mykhaylovskyi, Ya. M. (2022). Vplyv klinichnykh i henetychnykh chynnykiv na stabilnist antykoahuliatsii varfarynom u khvorykh iz fibryliatsiieiu peredserd [The influence of clinical and genetic factors on the stability of warfarin’s anticoagulant effect in patients with atrial fibrillation] Patologia, 19(1), 12-17. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.1.252662

Kolesnyk, M. Y., & Mykhailovskyi, Y. M. (2021). The interrelation of CYP2C9, CYP4F2, VKORC1 genes polymorphisms with warfarin dose and hemorrhagic complications risk rise in patients with atrial fibrillation: a retrospective study. East European scienetific journal, (1), 37-43.

Kolesnyk, M. Yu., Kamyshny, O. M & Mikhailovsky, Ya. M. (2018). Vzaiemozviazok polimorfizmu heniv CYP2C9, CYP4F2, VKORC1 z rozvytkom hemorahichnykh uskladnen pry terapii varfarynom u khvorykh z fibryliatsiieiu peredserd: rezultaty odnotsentrovoho richnoho sposterezhennia [The interrelation of CYP2C9, CYP4F2, VKORC1 genes polymorphism and hemorrhagic complications of warfarin therapy in patients with atrial fibrillation: a single-center one-year study]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, (1), 54-59. [in Ukrainian].

Freedman, B., Hindricks, G., Banerjee, A., Baranchuk, A., Ching, C. K., Du, X., Fitzsimons, D., Healey, J. S., Ikeda, T., Lobban, T., Mbakwem, A., Narasimhan, C., Neubeck, L., Noseworthy, P., Philbin, D. M., Jr, Pinto, F. J., Rwebembera, J., Schnabel, R. B., Svendsen, J. H., Aguinaga, L., … Stepinska, J. (2021). World Heart Federation Roadmap on Atrial Fibrillation - A 2020 Update. Global heart, 16(1), 41. https://doi.org/10.5334/gh.1023

Schnabel, R. B., Pecen, L., Rzayeva, N., Lucerna, M., Purmah, Y., Ojeda, F. M., De Caterina, R., & Kirchhof, P. (2018). Symptom Burden of Atrial Fibrillation and Its Relation to Interventions and Outcome in Europe. Journal of the American Heart Association, 7(11), e007559. https://doi.org/10.1161/JAHA.117.007559

Alobaida, M., & Alrumayh, A. (2021). Rate control strategies for atrial fibrillation. Annals of medicine, 53(1), 682-692. https://doi.org/10.1080/07853890.2021.1930137

Schnabel, R. B., Rillig, A., & Kirchhof, P. (2021). Vorhofflimmern [Atrial fibrillation]. Der Internist, 62(10), 1065-1073. https://doi.org/10.1007/s00108-021-01067-0

Di Monaco, A., Vitulano, N., Troisi, F., Quadrini, F., Romanazzi, I., Calvi, V., & Grimaldi, M. (2022). Pulsed Field Ablation to Treat Atrial Fibrillation: A Review of the Literature. Journal of cardiovascular development and disease, 9(4), 94. https://doi.org/10.3390/jcdd9040094

Kirchhof, P., Camm, A. J., Goette, A., Brandes, A., Eckardt, L., Elvan, A., Fetsch, T., van Gelder, I. C., Haase, D., Haegeli, L. M., Hamann, F., Heidbüchel, H., Hindricks, G., Kautzner, J., Kuck, K. H., Mont, L., Ng, G. A., Rekosz, J., Schoen, N., Schotten, U., … EAST-AFNET 4 Trial Investigators (2020). Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. The New England journal of medicine, 383(14), 1305-1316. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2019422

Lau, D. H., Linz, D., & Sanders, P. (2019). New Findings in Atrial Fibrillation Mechanisms. Cardiac electrophysiology clinics, 11(4), 563-571. https://doi.org/10.1016/j.ccep.2019.08.007

Elliott, A. D., Linz, D., Verdicchio, C. V., & Sanders, P. (2018). Exercise and Atrial Fibrillation: Prevention or Causation?. Heart, lung & circulation, 27(9), 1078-1085. https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.04.296

Heijman, J., Linz, D., & Schotten, U. (2021). Dynamics of Atrial Fibrillation Mechanisms and Comorbidities. Annual review of physiology, 83, 83-106. https://doi.org/10.1146/annurev-physiol-031720-085307

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Огляд