Клінічний випадок гемофагоцитарного лімфогістіоцитозу: рідкісний чи нерозпізнаний синдром?

Автор(и)

  • О. Б. Яременко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2095-5819
  • А. О. Сидорова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9451-4114
  • О. Я. Антонюк Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3411-196X

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.1.261972

Ключові слова:

гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз, синдром активації макрофагів, цитокіновий шторм, гіперферитинемія, коагулопатія

Анотація

Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз (гемофагоцитарний синдром, ГЛГ) – небезпечний для життя гіперзапальний стан, що супроводжується високою смертністю та характеризується підвищеною стимуляцією гістіоцитів, цитотоксичних Т-клітин, призводить до цитокінового шторму та мультисистемного ураження.

Мета роботи – навести власний клінічний випадок виникнення ГЛГ, розкрити ключові моменти патогенетичних механізмів, диференційної діагностики та лікувальної тактики ГЛГ.

Матеріали та методи. Наведено інформацію про виникнення ГЛГ у чоловіка віком 69 років, яке передувало встановленню діагнозу основного захворювання – лімфоми маргінальної зони селезінки. Узагальнено відомості сучасної фахової літератури щодо його клінічних проявів, діагностики та лікування.

Результати. У статті наведено власне спостереження з практики випадку вторинного ГЛГ. Найпоширеніші причини виникнення ГЛГ – злоякісні новоутворення, інфекційні чинники та ревматичні захворювання (в останньому випадку його називають синдромом активації макрофагів). Головні клінічні симптоми – тривала лихоманка та гепатоспленомегалія; характерні лабораторні зміни – цитопенія, гіперферитинемія, гіпертригліцеридемія, підвищення рівня печінкових ферментів і низький рівень фібриногену.

Висновки. ГЛГ – стан, який, незважаючи на типову клінічну картину, часто залишається нерозпізнаним, характеризується несприятливим прогнозом. Раннє призначення адекватного лікування дає змогу поліпшити прогноз пацієнта та підвищити виживаність.

Біографії авторів

О. Б. Яременко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини № 3

А. О. Сидорова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

асистент каф. внутрішньої медицини № 3, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; лікар-ревматолог, лікар-терапевт медичного центру «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна

О. Я. Антонюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна

асистент каф. соціальної медицини та громадського здоров’я, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; лікар-ендокринолог, лікар загальної практики Медичного центру «Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна

Посилання

Al-Samkari, H., & Berliner, N. (2018). Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. Annual review of pathology, 13, 27-49. https://doi.org/10.1146/annurev-pathol-020117-043625

Bhatt, N. S., Oshrine, B., & An Talano, J. (2019). Hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults. Leukemia & lymphoma, 60(1), 19-28. https://doi.org/10.1080/10428194.2018.1482543

Campo, M., & Berliner, N. (2015). Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in Adults. Hematology/Oncology Clinics of North America, 29(5), 915-925. https://doi.org/10.1016/j.hoc.2015.06.009

Carter, S. J., Tattersall, R. S., & Ramanan, A. V. (2019). Macrophage activation syndrome in adults: recent advances in pathophysiology, diagnosis and treatment. Rheumatology, 58(1), 5-17. https://doi.org/10.1093/rheumatology/key006

Daver, N., McClain, K., Allen, C. E., Parikh, S. A., Otrock, Z., Rojas-Hernandez, C., Blechacz, B., Wang, S., Minkov, M., Jordan, M. B., La Rosée, P., & Kantarjian, H M. (2017). A consensus review on malignancy-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults. Cancer, 123(17), 3229-3240. https://doi.org/10.1002/cncr.30826

De Saint Basile, G., Moshous, D., & Fischer, A. (2017). Genetics and pathogenesis of hemophagocytic lymphohistiocytosis. In Histiocytic Disorders (pp. 197-214). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59632-7_11

Ehl, S., Astigarraga, I., von Bahr Greenwood, T., Hines, M., Horne, A., Ishii, E., Janka, G., Jordan, M. B., La Rosée, P., Lehmberg, K., Machowicz, R., Nichols, K. E., Sieni, E., Wang, Z., & Henter, J. I. (2018). Recommendations for the Use of Etoposide-Based Therapy and Bone Marrow Transplantation for the Treatment of HLH: Consensus Statements by the HLH Steering Committee of the Histiocyte Society. The journal of allergy and clinical immunology. In practice, 6(5), 1508-1517. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2018.05.031

Emile, J. F., Abla, O., Fraitag, S., Horne, A., Haroche, J., Donadieu, J., Requena-Caballero, L., Jordan, M. B., Abdel-Wahab, O., Allen, C. E., Charlotte, F., Diamond, E. L., Egeler, R. M., Fischer, A., Herrera, J. G., Henter, J. I., Janku, F., Merad, M., Picarsic, J., Rodriguez-Galindo, C., … Histiocyte Society (2016). Revised classification of histiocytoses and neoplasms of the macrophage-dendritic cell lineages. Blood, 127(22), 2672-2681. https://doi.org/10.1182/blood-2016-01-690636

Esteban, Y. M., de Jong, J., & Tesher, M. S. (2017). An Overview of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. Pediatric annals, 46(8), e309-e313. https://doi.org/10.3928/19382359-20170717-01

George, M. R. (2014). Hemophagocytic lymphohistiocytosis: review of etiologies and management. Journal of blood medicine, 5, 69-86. https://doi.org/10.2147/JBM.S46255

Griffin, G., Shenoi, S., & Hughes, G. C. (2020). Hemophagocytic lymphohistiocytosis: An update on pathogenesis, diagnosis, and therapy. Best practice & research. Clinical rheumatology, 34(4), 101515. https://doi.org/10.1016/j.berh.2020.101515

Henderson, L. A., & Cron, R. Q. (2020). Macrophage Activation Syndrome and Secondary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in Childhood Inflammatory Disorders: Diagnosis and Management. Paediatric drugs, 22(1), 29-44. https://doi.org/10.1007/s40272-019-00367-1

Henter, J. I., Horne, A., Aricó, M., Egeler, R. M., Filipovich, A. H., Imashuku, S., Ladisch, S., McClain, K., Webb, D., Winiarski, J., & Janka, G. (2007). HLH-2004: Diagnostic and therapeutic guidelines for hemophagocytic lymphohistiocytosis. Pediatric blood & cancer, 48(2), 124-131. https://doi.org/10.1002/pbc.21039

Hutchinson, M., Tattersall, R. S., & Manson, J. J. (2019). Haemophagocytic lymphohisticytosis-an underrecognized hyperinflammatory syndrome. Rheumatology, 58(Suppl 6), vi23-vi30. https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez379

Janka, G. E., & Lehmberg, K. (2013). Hemophagocytic lymphohistiocytosis: pathogenesis and treatment. Hematology. American Society of Hematology. Education Program, 2013, 605-611. https://doi.org/10.1182/asheducation-2013.1.605

Jordan, M. B., Allen, C. E., Greenberg, J., Henry, M., Hermiston, M. L., Kumar, A., Hines, M., Eckstein, O., Ladisch, S., Nichols, K. E., Rodriguez-Galindo, C., Wistinghausen, B., & McClain, K. L. (2019). Challenges in the diagnosis of hemophagocytic lymphohistiocytosis: Recommendations from the North American Consortium for Histiocytosis (NACHO). Pediatric blood & cancer, 66(11), e27929. https://doi.org/10.1002/pbc.27929

Jordan, M. B., Allen, C. E., Weitzman, S., Filipovich, A. H., & McClain, K. L. (2011). How I treat hemophagocytic lymphohistiocytosis. Blood, 118(15), 4041-4052. https://doi.org/10.1182/blood-2011-03-278127

Kleynberg, R. L., & Schiller, G. J. (2012). Secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults: an update on diagnosis and therapy. Clinical advances in hematology & oncology : H&O, 10(11), 726-732.

La Rosée, P., Horne, A., Hines, M., von Bahr Greenwood, T., Machowicz, R., Berliner, N., Birndt, S., Gil-Herrera, J., Girschikofsky, M., Jordan, M. B., Kumar, A., van Laar, J., Lachmann, G., Nichols, K. E., Ramanan, A. V., Wang, Y., Wang, Z., Janka, G., & Henter, J. I. (2019). Recommendations for the management of hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults. Blood, 133(23), 2465-2477. https://doi.org/10.1182/blood.2018894618

Larroche, C. (2012). Hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults: diagnosis and treatment. Joint bone spine, 79(4), 356-361. https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2011.10.015

Lerkvaleekul, B., & Vilaiyuk, S. (2018). Macrophage activation syndrome: early diagnosis is key. Open access rheumatology : research and reviews, 10, 117128. https://doi.org/10.2147/OARRR.S151013

Machowicz, R., Janka, G., & Wiktor-Jedrzejczak, W. (2017). Similar but not the same: Differential diagnosis of HLH and sepsis. Critical reviews in oncology/hematology, 114, 112. https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2017.03.023

Madkaikar, M., Shabrish, S., & Desai, M. (2016). Current Updates on Classification, Diagnosis and Treatment of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis (HLH). Indian journal of pediatrics, 83(5), 434-443. https://doi.org/10.1007/s12098-016-2037-y

Marsh, R. A., Allen, C. E., McClain, K. L., Weinstein, J. L., Kanter, J., Skiles, J., Lee, N. D., Khan, S. P., Lawrence, J., Mo, J. Q., Bleesing, J. J., Filipovich, A. H., & Jordan, M. B. (2013). Salvage therapy of refractory hemophagocytic lymphohistiocytosis with alemtuzumab. Pediatric blood & cancer, 60(1), 101-109. https://doi.org/10.1002/pbc.24188

McClain, K. L. (2020). Treatment of hemophagocytic lymphohistiocytosis in the era of new biologics. Pediatric blood & cancer, 67(10), e28631. https://doi.org/10.1002/pbc.28631

Morimoto, A., Nakazawa, Y., & Ishii, E. (2016). Hemophagocytic lymphohistiocytosis: Pathogenesis, diagnosis, and management. Pediatrics international, 58(9), 817-825. https://doi.org/10.1111/ped.13064

Okamoto, M., Yamaguchi, H., Isobe, Y., Yokose, N., Mizuki, T., Tajika, K., Gomi, S., Hamaguchi, H., Inokuchi, K., Oshimi, K., & Dan, K. (2009). Analysis of triglyceride value in the diagnosis and treatment response of secondary hemophagocytic syndrome. Internal medicine, 48(10), 775-781. https://doi.org/10.2169/internalmedicine.48.1677

Osińska, I., Popko, K., & Demkow, U. (2014). Perforin: an important player in immune response. Central-European journal of immunology, 39(1), 109-115. https://doi.org/10.5114/ceji.2014.42135

Otrock, Z. K., Daver, N., Kantarjian, H. M., & Eby, C. S. (2017). Diagnostic Challenges of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. Clinical lymphoma, myeloma & leukemia, 17S, S105-S110. https://doi.org/10.1016/j.clml.2017.02.017

Parikh, S. A., Kapoor, P., Letendre, L., Kumar, S., & Wolanskyj, A. P. (2014). Prognostic factors and outcomes of adults with hemophagocytic lymphohistiocytosis. Mayo Clinic proceedings, 89(4), 484-492. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2013.12.012

Risma, K. A., & Marsh, R. A. (2019). Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: Clinical Presentations and Diagnosis. The journal of allergy and clinical immunology. In practice, 7(3), 824-832. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2018.11.050

Rosado, F. G., & Kim, A. S. (2013). Hemophagocytic lymphohistiocytosis: an update on diagnosis and pathogenesis. American journal of clinical pathology, 139(6), 713-727. https://doi.org/10.1309/AJCP4ZDKJ4ICOUAT

Sen, E. S., Clarke, S. L., & Ramanan, A. V. (2016). Macrophage Activation Syndrome. Indian journal of pediatrics, 83(3), 248-253. https://doi.org/10.1007/s12098-015-1877-1

Sen, E. S., Steward, C. G., & Ramanan, A. V. (2017). Diagnosing haemophagocytic syndrome. Archives of disease in childhood, 102(3), 279-284. https://doi.org/10.1136/archdischild-2016-310772

Soy, M., Atagündüz, P., Atagündüz, I., & Sucak, G. T. (2021). Hemophagocytic lymphohistiocytosis: a review inspired by the COVID-19 pandemic. Rheumatology international, 41(1), 7-18. https://doi.org/10.1007/s00296-020-04636-y

Soy, M., Keser, G., Atagündüz, P., Tabak, F., Atagündüz, I., & Kayhan, S. (2020). Cytokine storm in COVID-19: pathogenesis and overview of anti-inflammatory agents used in treatment. Clinical rheumatology, 39(7), 2085-2094. https://doi.org/10.1007/s10067-020-05190-5

Thomas, W., Veer, M. V., & Besser, M. (2016). Haemophagocytic lymphohistiocytosis: an elusive syndrome. Clinical medicine, 16(5), 432-436. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.16-5-432

Valade, S., Mariotte, E., & Azoulay, E. (2020). Coagulation Disorders in Hemophagocytic Lymphohistiocytosis/Macrophage Activation Syndrome. Critical care clinics, 36(2), 415-426. https://doi.org/10.1016/j.ccc.2019.12.004

Verma, M., Gupta, N., Dass, J., Kotwal, J., & Sharma, A. (2020). HLH Masquerading Lymphoma: Diagnostic Dilemma and Treatment Outcomes. Indian journal of hematology & blood transfusion, 36(4), 635-639. https://doi.org/10.1007/s12288-019-01250-2

Zhou, M., Li, L., Zhang, Q., Ma, S., Sun, J., Zhu, L., Lu, D., Zhu, J., Zhou, D., Zheng, Y., Yang, X., Xie, M., Zhu, M., Ye, X., & Xie, W. (2018). Clinical features and outcomes in secondary adult hemophagocytic lymphohistiocytosis. QJM : monthly journal of the Association of Physicians, 111(1), 23-31. https://doi.org/10.1093/qjmed/hcx183

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-15

Номер

Розділ

Клінічний випадок