Асоціація кальпротектину з летючими жирними кислотами у хворих із запальними захворюваннями кишечника

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2023.2.263222

Ключові слова:

фекальний кальпротектин, летючі жирні кислоти, масляна кислота, пропіонова кислота, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона

Анотація

Мета роботи – оцінити вміст кальпротектину та летючих жирних кислот (ЛЖК) у калі хворих із запальними захворюваннями кишечника (ЗЗК).

Матеріали та методи. Обстежили 61 хворого на ЗЗК, які перебували на лікуванні в відділенні захворювань кишечника ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Серед пацієнтів 33 (54,1 %) чоловіки і 28 (45,9 %) жінок віком від 20 до 66 років (середній показник – 41,80 ± 1,14 року). Обстежених поділили на дві групи: І група – 46 хворих на неспецифічний виразковий коліт (НВК), ІІ група – 15 пацієнтів із хворобою Крона (ХК). Контрольна група – 10 практично здорових людей (донорів). Кальпротектин у зразках калу визначали за допомогою набору фірми «Immundiagnostik» (Germany). Визначення летючих жирних кислот у калі здійснили за допомогою апаратно-програмного комплексу для медичних досліджень, застосувавши газовий хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.

Результати. Встановили вірогідне підвищення вмісту фекального кальпротектину. Його кількість залежала від нозології захворювання та була більшою в пацієнтів із НВК (підвищення в 3,5 раза (р < 0,05) порівняно з хворими на ХК). Виявлені зміни супроводжувалися підвищенням вмісту пропіонової (С3) кислоти та зниженням оцтової (С2), масляної (С4) кислот у копрофільтраті обстежених. Виявлений дисбаланс у вмісті ЛЖК у калі пацієнтів призводив до підвищення суми жирних кислот, що було більш вираженим у пацієнтів із ХК. Встановили зв’язок між рівнем кальпротектину та вмістом ЛЖК у калі. Так, кореляційний аналіз показав у хворих на ЗЗК зв’язок рівня кальпротектину із вмістом пропіонової кислоти (r = 0,370; р = 0,046).

Висновки. Під час активного запалення кишечника спостерігають підвищення вмісту фекального кальпротектину та зниження ЛЖК (оцтової та масляної кислот) у фекаліях відповідно до ступеня активності захворювання. Отже, ці показники можна використовувати для оцінювання ефективності терапії.

Біографії авторів

Ю. М. Степанов, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

член-кор. НАМНУ, д-р мед. наук, професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

І. А. Кленіна, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

канд. біол. наук, зав. науково-дослідного сектора

О. М. Татарчук, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

канд. біол. наук, старший науковий співробітник науково-дослідного сектора

М. В. Стойкевич, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

канд. мед. наук, зав. відділу захворювань кишечника

Т. С. Тарасова, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

аспірант відділу захворювань кишечника

Н. С. Федорова,  ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу захворювань кишечника

О. П. Петішко, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро

науковий співробітник відділу науково-організаційної, методичної роботи та інформаційних технологій

Посилання

Ananthakrishnan, A. N., Kaplan, G. G., & Ng, S. C. (2020). Changing Global Epidemiology of Inflammatory Bowel Diseases: Sustaining Health Care Delivery Into the 21st Century. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 18(6), 1252-1260. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2020.01.028

Flynn, S., & Eisenstein, S. (2019). Inflammatory Bowel Disease Presentation and Diagnosis. The Surgical Clinics of North America, 99(6), 1051-1062. https://doi.org/10.1016/j.suc.2019.08.001

Carstens, A., Dicksved, J., Nelson, R., Lindqvist, M., Andreasson, A., Bohr, J., Tysk, C., Talley, N. J., Agréus, L., Engstrand, L., & Halfvarson, J. (2019). The Gut Microbiota in Collagenous Colitis Shares Characteristics With Inflammatory Bowel Disease-Associated Dysbiosis. Clinical and Translational Gastroenterology, 10(7), e00065. https://doi.org/10.14309/ctg.0000000000000065

Yamamoto-Furusho, J. K., Bosques-Padilla, F., de-Paula, J., Galiano, M. T., Ibañez, P., Juliao, F., Kotze, P. G., Rocha, J. L., Steinwurz, F., Veitia, G., & Zaltman, C. (2017). Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal: Primer Consenso Latinoamericano de la Pan American Crohn's and Colitis Organisation. Diagnosis and treatment of inflammatory bowel disease: First Latin American Consensus of the Pan American Crohn's and Colitis Organisation. Revista de Gastroenterología de México, 82(1), 46-84. https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2016.07.003

Seyedian, S. S., Nokhostin, F., & Malamir, M. D. (2019). A review of the diagnosis, prevention, and treatment methods of inflammatory bowel disease. Journal of Medicine and Life, 12(2), 113-122. https://doi.org/10.25122/jml-2018-0075

Annese, V. (2020). Genetics and epigenetics of IBD. Pharmacological Research, 159, 104892. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104892

Chang, J. T. (2020). Pathophysiology of Inflammatory Bowel Diseases. The New England Journal of Medicine, 383(27), 2652-2664. https://doi.org/10.1056/NEJMra2002697

Nishida, A., Inoue, R., Inatomi, O., Bamba, S., Naito, Y., & Andoh, A. (2018). Gut microbiota in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Clinical Journal of Gastroenterology, 11(1), 1-10. https://doi.org/10.1007/s12328-017-0813-5

Ahlawat, S., Kumar, P., Mohan, H., Goyal, S., & Sharma, K. K. (2021). Inflammatory bowel disease: tri-directional relationship between microbiota, immune system and intestinal epithelium. Critical Reviews in Microbiology, 47(2), 254-273. https://doi.org/10.1080/1040841X.2021.1876631

Geremia, A., Biancheri, P., Allan, P., Corazza, G. R., & Di Sabatino, A. (2014). Innate and adaptive immunity in inflammatory bowel disease. Autoimmunity Reviews, 13(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2013.06.004

Liu, J. Z., Jellbauer, S., Poe, A. J., Ton, V., Pesciaroli, M., Kehl-Fie, T. E., Restrepo, N. A., Hosking, M. P., Edwards, R. A., Battistoni, A., Pasquali, P., Lane, T. E., Chazin, W. J., Vogl, T., Roth, J., Skaar, E. P., & Raffatellu, M. (2012). Zinc Sequestration by the Neutrophil Protein Calprotectin Enhances Salmonella Growth in the Inflamed Gut. Cell Host & Microbe, 11(3), 227-239. https://doi.org/10.1016/j.chom.2012.01.017

Xiang, B., Dong, Z., & Dai, C. (2021). The diagnostic and predictive value of fecal calprotectin and capsule endoscopy for small-bowel Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis. Revista Española de Enfermedades Digestivas, 113(3), 193-201. https://doi.org/10.17235/reed.2020.6996/2020

Ricciuto, A., & Griffiths, A. M. (2019). Clinical value of fecal calprotectin. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 56(5), 307-320. https://doi.org/10.1080/10408363.2019.1619159

Lee, J. (2016). Fecal Calprotectin in Inflammatory Bowel Disease. The Korean Journal of Gastroenterology, 67(5), 233-237. https://doi.org/10.4166/kjg.2016.67.5.233

Ayling, R. M., & Kok, K. (2018). Chapter Six - Fecal Calprotectin. Advances in Clinical Chemistry, 87, 161-190. https://doi.org/10.1016/bs.acc.2018.07.005

Khaki-Khatibi, F., Qujeq, D., Kashifard, M., Moein, S., Maniati, M., & Vaghari-Tabari, M. (2020). Calprotectin in inflammatory bowel disease. Clinica Chimica Acta, 510, 556-565. https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.08.025

Dalile, B., Van Oudenhove, L., Vervliet, B., & Verbeke, K. (2019). The role of short-chain fatty acids in microbiota-gut-brain communication. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 16(8), 461-478. https://doi.org/10.1038/s41575-019-0157-3

Zhang, Z., Zhang, H., Chen, T., Shi, L., Wang, D., & Tang, D. (2022). Regulatory role of short-chain fatty acids in inflammatory bowel disease. Cell Communication and Signaling, 20, 64. https://doi.org/10.1186/s12964-022-00869-5

Sun, M., Wu, W., Liu, Z., & Cong, Y. (2017). Microbiota metabolite short chain fatty acids, GPCR, and inflammatory bowel diseases. Journal of Gastroenterology, 52(1), 1-8. https://doi.org/10.1007/s00535-016-1242-9

Parada Venegas, D., De la Fuente, M. K., Landskron, G., González, M. J., Quera, R., Dijkstra, G., Harmsen, H., Faber, K. N., & Hermoso, M. A. (2019). Short Chain Fatty Acids (SCFAs)-Mediated Gut Epithelial and Immune Regulation and Its Relevance for Inflammatory Bowel Diseases. Frontiers in Immunology, 10, 277. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00277

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-28

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження