Кровотеча після ендоскопічного втручання на великому дуоденальному сосочку (огляд літератури)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.6.264473

Ключові слова:

ендоскопічна біліарна сфінктеротомія, ендоскопічна папілосфінктеротомія, кровотеча, фактори ризику, профілактика, лікування

Анотація

Ендоскопічна біліарна сфінктеротомія (ЕПСТ) – наріжний камінь ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії (ЕРХПГ), а кровотеча є одним із найчастіших ускладнень після ЕПСТ. Частота кровотечі після ЕПСТ істотно варіює – від 1,0 % до 48,0 %. Клінічно кровотеча може бути і незначною, і становити загрозу для життя пацієнта.

Мета роботи – з’ясування частоти та факторів ризику негайної, відстроченої та повторної кровотечі після ЕПСТ, пошук шляхів запобігання та найефективніших методів лікування цього ускладнення на підставі вивчення результатів метааналізів останніх досліджень.

Висновки. Кровотеча після ендоскопічної папілосфінктеротомії – поширене ускладнення, що спричиняє смертність на рівні 1,2–9,0 %. Незалежними факторами ризику є цироз печінки, виразка дванадцятипалої кишки, термінальна стадія ниркової недостатності, гемодіаліз, тривалість процедури, попереднє приймання антитромбоцитарних препаратів, особливо у хворих із низьким рівнем тромбоцитів (<100 000/мкл) та пацієнтів старечого віку (>80 років). Ризик кровотечі після ЕПСТ не залежить від довжини розсічення сосочка, а превентивне застосування інгібіторів протонної помпи не зменшує ризик кровотечі після EПСT.

Доведено переваги ендоскопічної папілярної балонної дилатації щодо зниження ризику кровотечі у пацієнтів із цирозом печінки та хворих на гемодіалізі. Використання стентів (FC-SEMS) – ефективний гемостатичний підхід до лікування рефрактерної кровотечі після ЕПСТ, але обмежене у використанні внаслідок високої вартості та додаткової процедури видалення стента. Ендоскопічне застосування пептидного гемостатичного гелю визначають як гемостатичну стратегію третьої ланки при кровотечі після ЕПСТ.

Біографія автора

Д. В. Сиволап, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, асистент каф. факультетської хірургії

Посилання

ASGE Standards of Practice Committee, Buxbaum, J. L., Abbas Fehmi, S. M., Sultan, S., Fishman, D. S., Qumseya, B. J., Cortessis, V. K., Schilperoort, H., Kysh, L., Matsuoka, L., Yachimski, P., Agrawal, D., Gurudu, S. R., Jamil, L. H., Jue, T. L., Khashab, M. A., Law, J. K., Lee, J. K., Naveed, M., Sawhney, M. S., … Wani, S. B. (2019). ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. Gastrointestinal endoscopy, 89(6), 1075-1105.e15. https://doi.org/10.1016/j.gie.2018.10.001

Bae, S. S., Lee, D. W., Han, J., & Kim, H. G. (2019). Risk factor of bleeding after endoscopic sphincterotomy in average risk patients. Surgical endoscopy, 33(10), 3334-3340. https://doi.org/10.1007/s00464-018-06623-8

Dong, S. Q., Singh, T. P., Zhao, Q., Li, J. J., & Wang, H. L. (2019). Sphincterotomy plus balloon dilation versus sphincterotomy alone for choledocholithiasis: a meta-analysis. Endoscopy, 51(8), 763-771. https://doi.org/10.1055/a-0848-8271

Ferreira, L. E., & Baron, T. H. (2007). Post-sphincterotomy bleeding: who, what, when, and how. The American journal of gastroenterology, 102(12), 2850-2858. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2007.01563.x

Gagliardi, M., Oliviero, G., Fusco, M., Napoli, M., Sica, A., Maurano, A., Sica, M., & Zulli, C. (2022). Novel Hemostatic Gel As Rescue Therapy for Postsphincterotomy Bleeding Refractory to Self-Expanding Metallic Stent Placement. ACG case reports journal, 9(1), e00744. https://doi.org/10.14309/crj.0000000000000744

Gkolfakis, P., & Arvanitakis, M. (2019). Dilation after small biliary sphincterotomy. The lancet. Gastroenterology & hepatology, 4(6), 414-415. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(19)30121-9

Hakuta, R., Hamada, T., Nakai, Y., Oyama, H., Kanai, S., Suzuki, T., Sato, T., Ishigaki, K., Saito, K., Saito, T., Takahara, N., Mizuno, S., Kogure, H., Watadani, T., Tsujino, T., Tada, M., Abe, O., Isayama, H., & Koike, K. (2020). Natural history of asymptomatic bile duct stones and association of endoscopic treatment with clinical outcomes. Journal of gastroenterology, 55(1), 78-85. https://doi.org/10.1007/s00535-019-01612-7

Hakuta, R., Kawahata, S., Kogure, H., Nakai, Y., Saito, K., Saito, T., Hamada, T., Takahara, N., Uchino, R., Mizuno, S., Tsujino, T., Tada, M., Sakamoto, N., Isayama, H., & Koike, K. (2019). Endoscopic papillary large balloon dilation and endoscopic papillary balloon dilation both without sphincterotomy for removal of large bile duct stones: A propensity-matched analysis. Digestive endoscopy, 31(1), 59-68. https://doi.org/10.1111/den.13220

Hakuta, R., Kogure, H., Nakai, Y., Hamada, T., Sato, T., Suzuki, Y., Inokuma, A., Kanai, S., Nakamura, T., Noguchi, K., Ishigaki, K., Saito, K., Saito, T., Takahara, N., Mizuno, S., Yamada, A., Tada, M., & Koike, K. (2020). Feasibility of balloon endoscope-assisted endoscopic retrograde cholangiopancreatography for the elderly. Endoscopy international open, 8(9), E1202-E1211. https://doi.org/10.1055/a-1216-1363

Hu, J., Mu, N., & He, Y. (2022). Comparing the efficacy of endoscopic balloon dilation alone and combined with endoscopic sphincterotomy for common bile duct stone: a systematic review and meta-analysis. Annals of palliative medicine, 11(1), 163-172. https://doi.org/10.21037/apm-21-3557

Huang, G., Tian, F. Y., An, W., Ai, L. S., & Yu, Y. B. (2022). Effects of antithrombotic therapy on bleeding after endoscopic sphincterotomy: A systematic review and meta-analysis. Endoscopy international open, 10(6), E865-E873. https://doi.org/10.1055/a-1793-9479

Hung, T. H., Tseng, C. W., Chen, Y. C., Tseng, K. C., Hsieh, Y. H., & Tsai, C. C. (2019). Endoscopic papillary balloon dilation decreases the risk of bleeding in cirrhotic patients compared with endoscopic biliary sphincterotomy: A national population-based study. Medicine, 98(30), e16529. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000016529

Ikarashi, S., Katanuma, A., Kin, T., Takahashi, K., Yane, K., Sano, I., Yamazaki, H., & Maguchi, H. (2017). Factors associated with delayed hemorrhage after endoscopic sphincterotomy: Japanese large single-center experience. Journal of gastroenterology, 52(12), 1258-1265. https://doi.org/10.1007/s00535-017-1347-9

Ishii, S., Fujisawa, T., Ushio, M., Takahashi, S., Yamagata, W., Takasaki, Y., Suzuki, A., Okawa, Y., Ochiai, K., Tomishima, K., Kanazawa, R., Saito, H., Shiina, S., & Isayama, H. (2020). Evaluation of the safety and efficacy of minimal endoscopic sphincterotomy followed by papillary balloon dilation for the removal of common bile duct stones. Saudi journal of gastroenterology, 26(6), 344-350. Advance online publication. https://doi.org/10.4103/sjg.SJG_162_20

Ishii, S., Isayama, H., Ushio, M., Takahashi, S., Yamagata, W., Takasaki, Y., Suzuki, A., Ochiai, K., Tomishima, K., Kanazawa, R., Saito, H., Fujisawa, T., & Shiina, S. (2020). Best Procedure for the Management of Common Bile Duct Stones via the Papilla: Literature Review and Analysis of Procedural Efficacy and Safety. Journal of clinical medicine, 9(12), 3808. https://doi.org/10.3390/jcm9123808

Johnson, K. D., Perisetti, A., Tharian, B., Thandassery, R., Jamidar, P., Goyal, H., & Inamdar, S. (2020). Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography-Related Complications and Their Management Strategies: A "Scoping" Literature Review. Digestive diseases and sciences, 65(2), 361-375. https://doi.org/10.1007/s10620-019-05970-3

Kuo, C. M., Chiu, Y. C., Liang, C. M., Wu, C. K., Lu, L. S., Tai, W. C., Kuo, Y. H., Wu, K. L., Chuah, S. K., & Kuo, C. H. (2019). The efficacy of limited endoscopic sphincterotomy plus endoscopic papillary large balloon dilation for removal of large bile duct stones. BMC gastroenterology, 19(1), 93. https://doi.org/10.1186/s12876-019-1017-x

Lee, M. H., Tsou, Y. K., Lin, C. H., Lee, C. S., Liu, N. J., Sung, K. F., & Cheng, H. T. (2016). Predictors of re-bleeding after endoscopic hemostasis for delayed post-endoscopic sphincterotomy bleeding. World journal of gastroenterology, 22(11), 3196-3201. https://doi.org/10.3748/wjg.v22.i11.3196

Leung, W. K., But, D. Y., Wong, S. Y., Tong, T. S., Liu, K. S., Cheung, K. S., Tsang, S. H., Chok, K. S., Poon, R. T., & Hung, I. F. (2018). Prevention of post-sphincterotomy bleeding by proton pump inhibitor: A randomized controlled trial. Journal of digestive diseases, 19(6), 369-376. https://doi.org/10.1111/1751-2980.12604

Li, D. F., Yang, M. F., Chang, X., Wang, N. N., Tan, F. F., Xie, H. N., Fang, X., Wang, S. L., Fan, W., Wang, J. Y., Yu, Z. C., Wei, C., Xiong, F., Liu, T. T., Luo, M. H., Wang, L. S., Li, Z. S., Yao, J., & Bai, Y. (2019). Endocut Versus Conventional Blended Electrosurgical Current for Endoscopic Biliary Sphincterotomy: A Meta-Analysis of Complications. Digestive diseases and sciences, 64(8), 2088-2094. https://doi.org/10.1007/s10620-019-05513-w

Lin, W. C., Lin, H. H., Hung, C. Y., Shih, S. C., & Chu, C. H. (2017). Clinical endoscopic management and outcome of post-endoscopic sphincterotomy bleeding. PloS one, 12(5), e0177449. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177449

Masuda, S., Koizumi, K., Nishino, T., Tazawa, T., Kimura, K., Tasaki, J., Ichita, C., Sasaki, A., Kako, M., Uojima, H., & Sugitani, A. (2021). Direct oral anticoagulants increase bleeding risk after endoscopic sphincterotomy: a retrospective study. BMC gastroenterology, 21(1), 401. https://doi.org/10.1186/s12876-021-01980-6

Meng, W., Leung, J. W., Zhang, K., Zhou, W., Wang, Z., Zhang, L., Sun, H., Xue, P., Liu, W., Wang, Q., Zhang, J., Wang, X., Wang, M., Shao, Y., Cai, K., Hou, S., Li, Q., Zhang, L., Zhu, K., Yue, P., … Li, X. (2019). Optimal dilation time for combined small endoscopic sphincterotomy and balloon dilation for common bile duct stones: a multicentre, single-blinded, randomised controlled trial. The lancet. Gastroenterology & hepatology, 4(6), 425-434. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(19)30075-5

Murabayashi, T., Kanno, Y., Koshita, S., Ogawa, T., Kusunose, H., Sakai, T., Masu, K., Yonamine, K., Miyamoto, K., Kozakai, F., Endo, K., Noda, Y., & Ito, K. (2020). Long-term Outcomes of Endoscopic Papillary Large-balloon Dilation for Common Bile Duct Stones. Internal medicine, 59(7), 891-899. https://doi.org/10.2169/internalmedicine.3881-19

Park, C. H., Jung, J. H., Nam, E., Kim, E. H., Kim, M. G., Kim, J. H., & Park, S. W. (2018). Comparative efficacy of various endoscopic techniques for the treatment of common bile duct stones: a network meta-analysis. Gastrointestinal endoscopy, 87(1), 43-57.e10. https://doi.org/10.1016/j.gie.2017.07.038

Park, J. S., Jeong, S., Cho, J. H., Kwon, C. I., Jang, S. I., Lee, T. H., Han, J. H., Hwang, J. C., & Lee, D. H. (2020). Clinical outcome of endoscopic retrograde cholangiopancreatography for choledocholithiasis in end-stage renal disease patients on hemodialysis. The Turkish journal of gastroenterology, 31(7), 538-546. https://doi.org/10.5152/tjg.2020.19521

Testoni, P. A., Mariani, A., Aabakken, L., Arvanitakis, M., Bories, E., Costamagna, G., Devière, J., Dinis-Ribeiro, M., Dumonceau, J. M., Giovannini, M., Gyokeres, T., Hafner, M., Halttunen, J., Hassan, C., Lopes, L., Papanikolaou, I. S., Tham, T. C., Tringali, A., van Hooft, J., & Williams, E. J. (2016). Papillary cannulation and sphincterotomy techniques at ERCP: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. Endoscopy, 48(7), 657-683. https://doi.org/10.1055/s-0042-108641

Tringali, A., Rota, M., Rossi, M., Hassan, C., Adler, D. G., & Mutignani, M. (2019). A cumulative meta-analysis of endoscopic papillary balloon dilation versus endoscopic sphincterotomy for removal of common bile duct stones. Endoscopy, 51(6), 548-559. https://doi.org/10.1055/a-0818-3638

Tsai, M. C., Wang, C. C., Wang, Y. T., Yang, T. W., Chen, H. Y., Tseng, M. H., & Lin, C. C. (2019). Major bleeding risk of endoscopic sphincterotomy versus endoscopic papillary balloon dilatation in hemodialysis patients. Saudi journal of gastroenterology, 25(2), 106-112. https://doi.org/10.4103/sjg.SJG_246_18

Wu, J. H., Kang, J. W., Wang, Y. S., Lin, H. J., & Chen, C. Y. (2022). Comparison of Different Endoscopic Methods Used for Managing Choledocholithiasis in Patients with End-Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis. Digestive diseases and sciences, 10.1007/s10620-021-07360-0. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10620-021-07360-0

Xu, X. D., Chen, B., Dai, J. J., Qian, J. Q., & Xu, C. F. (2017). Minor endoscopic sphincterotomy followed by large balloon dilation for large choledocholith treatment. World journal of gastroenterology, 23(31), 5739-5745. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i31.5739

Yan, J., Zhou, C. X., Wang, C., Li, Y. Y., Yang, L. Y., Chen, Y. X., Hu, J. J., & Li, G. H. (2020). Risk factors for delayed hemorrhage after endoscopic sphincterotomy. Hepatobiliary & pancreatic diseases international : HBPD INT, 19(5), 467-472. https://doi.org/10.1016/j.hbpd.2019.12.010

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

Огляд