Інтегральні нейровізуалізаційні критерії прогнозування наслідку гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на тлі консервативної терапії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.5.260450

Ключові слова:

мозковий крововилив, нейровізуалізація, прогноз

Анотація

Мета роботи – розробити критерії прогнозування наслідку гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (ССВМК) на тлі консервативної терапії, що враховують локалізацію осередку ураження разом із нейровізуалізаційними параметрами кількісного оцінювання тяжкості ушкодження церебральних структур.

Матеріали та методи. Здійснили проспективне, когортне дослідження 314 пацієнтів у гострому періоді ССВМК на тлі консервативної терапії. Клініко-неврологічне обстеження передбачало оцінювання за шкалою коми Full Outline of Unresponsiveness і шкалою інсульту Національного інституту здоров’я США; нейровізуалізаційне дослідження здійснили методом комп’ютерної томографії головного мозку з визначенням локалізації осередку ураження, об’єму внутрішньомозкового крововиливу, об’єму вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу та латеральної дислокації серединних структур мозку. Наслідок гострого періоду захворювання оцінювали на 21 добу за модифікованою шкалою Ренкіна.

Результати. Встановили, що інтегральний нейровізуалізаційний тип ССВМК, який враховує його локалізацію та параметри кількісного оцінювання тяжкості ушкодження церебральних структур, тісно асоційований із наслідком гострого періоду захворювання на тлі консервативної терапії (χ2 Пірсона = 308,6, р < 0,0001). Так, рівень летальності найвищий у групах пацієнтів із задньомедіальним (50,0 %), глобальним типами таламічного крововиливу (91,7 %) та масивним типом стріатокапсулярного крововиливу (89,8 %). Несприятливий функціональний наслідок, а саме значення 4–5 балів за модифікованою шкалою Ренкіна на 21 добу захворювання, домінував у групах пацієнтів із задньолатеральними типами таламічного (76,5 %) та стріатокапсулярного крововиливу (64,3%), тоді питома вага сприятливого функціонального наслідку найбільша в пацієнтів із переднім/заднім типом таламічного крововиливу (100,0 %), задньомедіальним (88,0 %), серединним (95,0 %), латеральним типами стріатокапсулярного крововиливу (61,9 %) та лобарним крововиливом (74,5 %).

Висновки. Предикторами летального наслідку гострого періоду ССВМК на тлі консервативної терапії є задньомедіальний, глобальний типи таламічного крововиливу і масивний тип стріатокапсулярного крововиливу. Критерії несприятливого короткострокового функціонального прогнозу – задньолатеральні типи таламічного та стріатокапсулярного крововиливу, а передній/задній тип таламічного крововиливу, задньомедіальний/серединний тип стріатокапсулярного крововиливу та лобарний крововилив асоційовані зі сприятливим функціональним наслідком гострого періоду захворювання.

Біографії авторів

О. А. Козьолкін, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. нервових хвороб

А. А. Кузнєцов, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. нервових хвороб

Посилання

Morotti, A., & Goldstein, J. N. (2016). Diagnosis and Management of Acute Intracerebral Hemorrhage. Emergency medicine clinics of North America, 34(4), 883-899. https://doi.org/10.1016/j.emc.2016.06.010

Schrag, M., & Kirshner, H. (2020). Management of Intracerebral Hemorrhage: JACC Focus Seminar. Journal of the American College of Cardiology, 75(15), 1819-1831. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.10.066

Dastur, C. K., & Yu, W. (2017). Current management of spontaneous intracerebral haemorrhage. Stroke and vascular neurology, 2(1), 21-29. https://doi.org/10.1136/svn-2016-000047

Hostettler, I. C., Seiffge, D. J., & Werring, D. J. (2019). Intracerebral hemorrhage: an update on diagnosis and treatment. Expert review of neurotherapeutics, 19(7), 679-694. https://doi.org/10.1080/14737175.2019.1623671

Veltkamp, R., & Purrucker, J. (2017). Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. Current neurology and neuroscience reports, 17(10), 80. https://doi.org/10.1007/s11910-017-0783-5

Weimar, C., & Kleine-Borgmann, J. (2017). Epidemiology, Prognosis and Prevention of Non-Traumatic Intracerebral Hemorrhage. Current pharmaceutical design, 23(15), 2193-2196. https://doi.org/10.2174/1381612822666161027152234

Thabet, A. M., Kottapally, M., & Hemphill, J. C., 3rd (2017). Management of intracerebral hemorrhage. Handbook of clinical neurology, 140, 177-194. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63600-3.00011-8

Williamson, C., Morgan, L., & Klein, J. P. (2017). Imaging in Neurocritical Care Practice. Seminars in respiratory and critical care medicine, 38(6), 840-852. https://doi.org/10.1055/s-0037-1608770

You, S., Zheng, D., Delcourt, C., Sato, S., Cao, Y., Zhang, S., Yang, J., Wang, X., Lindley, R. I., Robinson, T., Anderson, C. S., & Chalmers, J. (2019). Determinants of Early Versus Delayed Neurological Deterioration in Intracerebral Hemorrhage. Stroke, 50(6), 1409-1414. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.024403

Specogna, A. V., Turin, T. C., Patten, S. B., & Hill, M. D. (2014). Factors associated with early deterioration after spontaneous intracerebral hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. PloS one, 9(5), e96743. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096743

Kuznietsov, A. A. (2018). Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. Zaporozhye Medical Journal, 20(4), 543-547. http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/137097

Neisewander, B. L., Hu, K., Tan, Z., Zakrzewski, J., Kheirkhah, P., Kumar, P., Shah, M., Cotanche, D., Shah, K., Esfahani, D. R., & Mehta, A. I. (2018). Location of Thalamic Hemorrhage Impacts Prognosis. World neurosurgery, 116, e525-e533. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2018.05.026

Ruiz-Sandoval, J. L., Chiquete, E., Parra-Romero, G., Carrillo-Loza, K., Parada-Garza, J. D., Pérez-Gómez, H. R., Ochoa-Plascencia, M. R., & Aguirre-Portillo, L. (2019). Hypertensive thalamic hemorrhage: analysis of short-term outcome. The International journal of neuroscience, 129(2), 189-194. https://doi.org/10.1080/00207454.2018.1518905

Sreekrishnan, A., Dearborn, J. L., Greer, D. M., Shi, F. D., Hwang, D. Y., Leasure, A. C., Zhou, S. E., Gilmore, E. J., Matouk, C. C., Petersen, N. H., Sansing, L. H., & Sheth, K. N. (2016). Intracerebral Hemorrhage Location and Functional Outcomes of Patients: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. Neurocritical care, 25(3), 384-391. https://doi.org/10.1007/s12028-016-0276-4

Delcourt, C., Sato, S., Zhang, S., Sandset, E. C., Zheng, D., Chen, X., Hackett, M. L., Arima, H., Hata, J., Heeley, E., Al-Shahi Salman, R., Robinson, T., Davies, L., Lavados, P. M., Lindley, R. I., Stapf, C., Chalmers, J., Anderson, C. S., & INTERACT2 Investigators (2017). Intracerebral hemorrhage location and outcome among INTERACT2 participants. Neurology, 88(15), 1408-1414. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000003771

Chung, C. S., Caplan, L. R., Han, W., Pessin, M. S., Lee, K. H., & Kim, J. M. (1996). Thalamic haemorrhage. Brain, 119(Pt 6), 1873-1886. https://doi.org/10.1093/brain/119.6.1873

Chung, C. S., Caplan, L. R., Yamamoto, Y., Chang, H. M., Lee, S. J., Song, H. J., Lee, H. S., Shin, H. K., & Yoo, K. M. (2000). Striatocapsular haemorrhage. Brain, 123(Pt 9), 1850-1862. https://doi.org/10.1093/brain/123.9.1850

Ministry of Health of Ukraine. (2014, April 17). Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry hemorahichnomu insulti [On Approval and Introduction of Medical and Technological Documents for Stan-dardization of Care in Ischemic Stroke (No. 275)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275282-14#Text

Kozyolkin, О. А., & Kuznietsov А. А. (2020). Prohnostychne znachennia intehralnoi otsinky tiazhkosti urazhennia tserebralnykh struktur u patsiientiv u hostromu periodi spontannoho supratentorialnoho vnutrishnomozkovoho krovovylyvu [Prognostic value of integrated brain structures affection assessment in patients in acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny, (4), 95-106. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2020.v.i4.11760

Panchal, H. N., Shah, M. S., & Shah, D. S. (2015). Intracerebral Hemorrhage Score and Volume as an Independent Predictor of Mortality in Primary Intracerebral Hemorrhage Patients. The Indian journal of surgery, 77(Suppl 2), 302-304. https://doi.org/10.1007/s12262-012-0803-2

Safatli, D. A., Günther, A., Schlattmann, P., Schwarz, F., Kalff, R., & Ewald, C. (2016). Predictors of 30-day mortality in patients with spontaneous primary intracerebral hemorrhage. Surgical neurology international, 7(Suppl 18), S510-S517. https://doi.org/10.4103/2152-7806.187493

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження